Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Nemokamas jogos užsiėmimas gegužės 3 dieną

Jogos mokytojų kursai

Išleista nauja knyga Jogos Abėcėlė

Dvasinės praktikos. Panagrinėsime kai kurias iš jų

Gydantys mantra-jogos garsai

Šatkarmos: kaip išsivalyti organizmą su hatha-jogos technikų pagalba

Brahma-Muhurta - geriausias laikas prabudimui

Joga per mėnesines

Energetiniai parazitai. Rūšių įvairovė

Mažai kas iš žmonių suvokia pilnumoje tą faktą, kad kiekvieną sekundę aplink jį ir šalia su juo yra daugybė protingų būtybių, apie kurių egzistavimą jis negali nė numanyti. Tačiau tai toli gražu netrukdo šioms būtybėms daryti savo tiesioginę arba netiesioginę įtaką žmogaus gyvenimo veiklai. Kai kurios iš šių būtybių yra nusiteikusios teigiamai, žmogaus atžvilgiu, arba kaip minimum neutraliai ir gali padėti jam esant reikiamame kreipime. Kitos atvirkščiai – nusiteikusios ne teigiamai.

Esmė tame, kad jeigu žmogus maitinasi – gyvūnais ir augalais, tai logiška spėti, kad kažkas maitinasi pačiu žmogumi – jo energetika, tuo pačiu nešant žmogui tiesioginė arba netiesioginę žalą, kurios šaltinis, kaip taisyklė, žmogaus nesuvokiamas. Ir jeigu pirmoje būtybių kategorijoje subtilaus plano būtybes mes nors šiek tiek žinome (dvasios, angelai ir taip toliau), tai apie antros kategorijos būtybes atvirai mažai kur rašo. Yra tik netiesioginiai paminėjimai apie eterio-vitalinio plano būtybes (demonai, velniai ir taip toliau). O sutikti detalią jų klasifikaciją praktiškai neįmanoma. O taip, kad dėl tam tikrų rezultatų pasiekimų magijoje, mums kaip tik ir reikalinga skirtingų centrų energija – ši tema turi raktinę reikšmę, tačiau pradėsime iš pradžių.

Žmonės, kurie įvaldę “subtilų matymą” yra žinoma, kad mūsų pasaulis sudarytas iš septynių pagrindinių lygių arba planų, kurie skiria vienas nuo kito tik vibracijos dažniu. Šie lygiai (planai):

 • fizinis materialus planas – muladhara čakra.
 • Eterinis planas – svadhistana čakra.
 • Vitalinis planas – manipūra čakra.
 • Astralinis planas – anahata čakra.
 • Mentalinis planas – višudha čakra.
 • Kauzalinis planas – adžna čakra.
 • Atmaninis planas – sahasrara čakra.

Atitinkamai kiekvienam žmogaus lygiui taip pat yra septyni kūnai – vienas fizinis ir šeši subtilūs, su kurių pagalba jis kontaktuoja su kiekvienu sistemos (pasaulio) lygiu (planu).

Mes visi su jumis gerai žinome, kad žmogus gauna jėgą ir energetiką per erdvės energijos perdirbimą per 7 centrus (čakras). Duota perdirbta energetika žmogui gyvybiškai svarbi – nes ji palaiko tiek fizinį kūną, taip ir subtilius kūnus (sielą, dvasią), ne jos žmogus tiesiog numirs. Toliau gyvybinės veiklos procese, žmogus, o ypatingai ezoterinės praktikos sukaupia energetikos perteklių, kuriuos jis deda į kažkokių centrų vystymąsi, kad įgautų vieną ar kitą savybę arba galimybes. Būtent šis energetikos perteklius pritraukia parazitus ir plėšrūnus žmogui. Toliau parodysiu trumpą šių būtybių klasifikaciją pagal lygius (planą).

Fizinio lygio (plano) parazitai

Energetiniai vampyrai, vienų ar kitų tipų. Žmonės, kurie sąmoningai arba ne, stengiasi išvesti jus iš kantrybės, per žemų emocijų pabudinimą – baimę, gailestį, pyktį. Tuo pačiu atimdami pas jus energetiką iš muladharos čakros.

Būdai apsisaugoti ir kovoti

Ši parazitų rūšis labiausiai nepavojinga, nes atsikratyti nuo jų galima labai lengvai – tiesiog ignoruojant jų veiksmus.

Eterinio lygio (plano) parazitai

Eterinis lygis eina iškart po fizinio ir pristato begalinį vandenyną potencialios eterio energijos, kurios didžiąją dalį žmogumi tiesiog nėra naudojama. O kaip mes žinome – kai atsiranda pasiūlymas, tai iškart atsiranda ir paklausa. Kitais žodžiais, jeigu kažkas yra pertekliuje, tai visada atsiras tas, kuris norės šį perteklių realizuoti. Gamta nepakenčia tuštumos ir tai yra visatos (pasaulio) dėsnis.

Eterinė energija sukuria didelę vertę todėl, kad ji maksimaliai tinkama tiesioginiam vartojimui be jokio perdirbimo. Tai kaip tik ta energija, kurią vadina prana, Ci, Či, Ki ir taip toliau. Pas žmogų už eterinės energijos gaminimą atsako svadhistana čakra, o pagrindinis šios energijos generatorius yra seksualinė energija. Kaip pasakė vienas daosinės tantros Meistras – “Lytiniai organai tai jūsų asmeninis atominis reaktorius”. Kitais žodžiais, lytiniai organai akumuliuoja ir pagamina didžiulį kiekį eterinės energijos, kurios 95% žmogumi absoliučiai nepanaudojama, tai yra mažai kas moka valdyti savo seksualinę energiją. Todėl eterinio plano parazitai lengvai ją “ima” pas žmogų. Eteriniame plane “dirba” šie parazitai:

Onanizmo lervos, Inkubai, Sukubai, Lamijai, Mirusių kūnų kiautai (Скорлупы Мертвых) – šios būtybės jau veikia eteriniame energetikos lygyje, jų pagrindinė užduoti yra suvalgyti jūsų seksualinę energetiką, norų energetiką, gyvybinės energijos energetiką, kurios priskiriamos svadhistana čakrai.

 • Lervos (parazitų klasė) – būtybės, kurios yra betarpiškai šalia su aura arba jau žmogaus auroje, daro energetinį poveikį svadhistaną čakrai – stimuliuoja norų atsiradimą, o paskui, kai žmogus patenkina tai – susiurbia be tikslo išleistą eterinę energiją ir pereina į pasyvią fazę iki sekančio “maisto” priėmimo. Yra seksualinių egregorų emisarai – Lilit ir taip toliau.
 • Inkubai, sukubai, lamijai (plėšrūnų rūšis) – būtybės jau tolesnės eilės, kurių tikslas taip pat atimti energiją nuo svadhistana čakros, tačiau veikia jau gerokai sąmoningiau, nei lervos. Pagrindinis poveikio metodas yra noru sukėlimas, skatinimas per sapną – faktiškai jie formuoja sapno scenarijų ir pristoja seksualiniame vaizdinyje tam, kad žmogus įeitų su juo į seksualinį kontaktą ir atiduotų energiją.
 • Lamijai yra kiek aukščiau sukubų, inkubų ir gali daryti žmogui poveikį netgi būdravimo būsenoje. Kaip taisyklė, šie pasireiškia kaip staiga užplūstantys seksualinis susijaudinimas, per kurį žmogus įvedamas į transą ir šioje būsenoje įvyksta “virtualus” lytinis aktas su pilnai realiu orgazmu. Ypatingai stiprūs lamijai netgi gali materializuotis iki tankaus eterinio atvaizdo lygio, kurį galima paliesti ir su kuriuo galima pakalbėti ir, savaime suprantama – atlikti pilnai fizinį lytinį aktą. Paskutiniu atveju lamijai gali “išdžiovinti” žmogų praktiškai mėnesiui. Yra seksualinių egregorų emisarai – Lilit ir taip toliau.
 • Mirusių kūnų kiautai (скорлупы мертвых) (plėšrūnų rūšis) – fantominiai mirusių žmonių atvaizdai, kuriems savo aktyvumo palaikymui reikalinga gyvybinė energija iš svadhistana čakros. Kaip taisyklė, prisitvirtina prie žmogaus per negatyvų darbą arba gali prisikabinti kapinėse. Veikia per sapną, elgesys agresyvus iki užpuolimų sapne.

Energetiniame lygyje šių parazitų poveikis atrodo taip – sapne arba pasirodant žmogui atskrenda būtybė, kaip taisyklė turinti formą debesies arba kokono ir pradeda su juo sąveikauti, per ką nusiurbinėja energiją per specialius kanalus, kurie atsiranda tarp jų. Tuo metu žmogus randasi nesąmoningoje būsenoje ir jam rodomos įvairios “malonios” vizijos ir vaizdiniai.

Apsaugos ir kovos būdai

Atvejyje su  inkubais, sukubais, lamijais ir mirusių kūnų kiautais (скорлупами мертвых), reikia nustatyti gerą apsaugą patalpoje, kurioje jūs gyvenate, pastatę apsaugą sau ir taip pat statyti specialią apsaugą prieš poilsį sapne. Tai gali būti apsauginiai užkalbėjimai, Dievo motinos sapnai ir specialiai pagaminti talismanai. Atvejyje su lamijais, tuo labiau su ypatingai stipriais – reikalinga stipri apsauga patalpai (būstui).

Atvejyje su onanizmo lerva galima patarti tik tai – išmokti kontroliuoti seksualinę energiją, jos sublimaciją ir sukaupimą sau, o ne išmetimui į išorinį pasaulį.

Vitalinio lygio (plano) parazitai

Jūsų vitalinis kūnas tai energetinis kokonas. Ir būtybės, esančios vitale, priima jus ne kaip žmogų, o kaip šviečiantį energijos kokoną, kuris jiems atrodo labai keliantis apetitą. Vitalo parazitų poveikis atrodo kaip prisisiurbimas į kažkokią kokono dalį kaip prisisiurbusios siurbėlės, sraigės ir taip toliau. Prie jų prisiskaito – rūkymo lervos, azarto lervos, velniai (бесы, черти) – būtybės, kurios daro poveikį jūsų vitaliniam kūnui (kokonui), joms reikalinga jūsų manipūra čakros energija, taip pat žemų emocijų pasireiškimas – agresijos, baimės.

Parazitų veikimas

Lerva prisitvirtina prie kokono nuo to momento, kai kokone atsiranda tinkama energija vartojimui. Pavyzdžiui: žmogus pabandė pažaisti azartiniais automatais, pajautė azartą ir jam tas jausmas patiko. Viskas, lerva prisitvirtino, nes sutapo visi trys pagrindiniai kriterijai: Veiksmas, emocija, vidinis patvirtinimas. Dabar ši lerva kaip įmanoma dažniau iššauks pas savo auką norą pajausti azarto ir rizikos pojūčius. Su rūkymo ir alkoholizmo lervomis viskas, iš esmės, taip pat. Tačiau jeigu nėra paskutinio ir pačio svarbiausio kriterijaus – vidinio pritarimo ir žmogaus susitarimo su tuo, kad ši būsena jam patinka, tai lervai tiesiog nebus už ko užsikabinti. Pavyzdžiui: jūs kažkada pabandėte pirmą kartą parūkyti arba išgerti ir tai iššaukė pas jus tokį stiprų pasibjaurėjimą, kad jūs visiems laikams pastatėte kryžių šiai veiklai. Tokiu atveju lerva negali prie jūsų prisikabinti, nes jūsų pasąmonėje jau yra programa, kad tai jums nepatinka ir tai jums nereikalinga.

 • Rūkymo lervos, narkomanija, alkoholizmas (parazitų rūšis) – atima manipūros ir svadhistana čakros energetiką, kontroliuojant norą vartoti vienas ar kitas medžiagas. Yra atitinkamo egregoro emisarai.
 • Azarto lervos (parazitų rūšis) – atima manipūros ir svadhistana čakros energetiką, kontroliuojant norą žaist į tai, kas nukreipta į pelną. Yra Azartinių žaidimų egregoro emisarai.
 • Velniai (бесы, черти) (plėšrūnų rūšis) – atima manipūra čakros energetiką. Veikia, kaip taisyklė, per sapnus (сновидения), kad gautų baimės energiją arba tiesiogiai budina žmonėse spontanišką agresiją, taip pat gali pakeisti žmogaus suvokimą, įteigiant jam įvairius vaizdinius. Yra tokių, kurie gali užpulti tiesiogiai – maitinasi jūsų vitalinio kūno pluoštu. Užleistais atvejais, gali būti apsėdimas. Yra Demoniškų egregorų emisarai.

Apsaugos ir atsikratymo būdai

Iš pradžių verta pasakyti, kad šiuo atveju galima naudoti užkalbėjimus, kurie galės, jeigu ne pašalinti pilnai, tai nors laikinai susilpnins lervų įtaką ir poveikį. Pavyzdžiui, nuo lervų tie patys užkalbėjimai nuo žalingų įpročių ir taip toliau. Tačiau vitalas yra aukščiau eterio, tai geriausiai čia padės specialios formulės, kurios galės sukurti jūsų energetiniam kokone specialią apsauginį apvalkalą.

Taip pat, verta nepamiršti apie tai, kad reikia pašalinti savo sąmonėje priežastį-inkarą, dėl kurio lerva prie jūsų prisikabino. Tam galima atlikti specialią meditaciją – sėsti į patogią padėtį, įjungti meditatyvinę malonią muziką, uždaryti akis ir pradėti koncentruotis į problemą, pavyzdžiui, rūkymą. Pasistenkite rasti tą zoną jūsų fiziniame kūne, kur šis įprotis pas jus sėdi. Kai tik jį rasite, panerkite į šį tašką savo sąmonę ir iš jos sekite per kanalą, kuris iš jos eina. Atsekite savo reakcijas, emocijas ir mintis, o galų gale jūs prieisite į to suvokimą, kad jūsų įpročio priežastis yra ne jūs patys, o išorinės pašalinės jėgos įtaka. Suvokę tai, atsekite inkarą savo sąmonėje, už kurio ta būtybė užsikabino. Kai tik jūs tai suvoksite, tai galėsite tai perdirbti ir tuo pačiu nuimti ir lervai tiesiog nebus už ko jus užkabinti, nors ji kažkurį laiką atliks bandymus tai padaryti.

Kas liečia velnius (бесы, черти) – būtina naudoti ritualus arba maldas savęs ir aplinkos apvalymui, taip pat turėti pastovią apsaugą. Taip pat būtina emocijų kontrolė, sąmoningumas sapnuose (в сновидениях).

Taip pat verta nepamiršti, kad pastoviai esant miesto sąlygose, atsikratyti lervų labai sunku, nes miestas ir yra panašių būtybių veisykla. Atitinkamai, būtina išvažinėti į gamtą, į švarias vietas.

Rekomenduojame jums atvažiuoti į JOGOS STOVYKLĄ “AURĄ” (ЙОГА ЛАГЕРЬ «АУРА») tam, kad ne tik pabūti švarioje vietoje, tačiau ir taip pat sužinoti apie veiksmingas metodikas, kurios gali padėti šio klausimo sprendime.

Astralinio lygio (plano) parazitai

Astralinis planas – tai emocijų planas, kaip negatyvių, taip ir pozityvių. Šio plano parazitai – tai emocijų parazitai, kurie verčia jus stipriai pergyventi kažkokią būseną su tikslu nusiurbti energiją nuo jūsų astralinio kūno. Taip pat dažnai sutinkami įvairūs “apgaudinėtojai, melagiai”, spekuliuojantys jūsų tikėjimu ir idealais.

Parazitų veikimas

Parazitai gali duoti pirminį impulsą kažkokio emocionalaus signalo, pavyzdžiui, nerimas dėl sūnaus, kuris išėjo į diskoteką ir negrįžta jūsų nurodytu laiku. Toliau viskas priklauso nuo jūsų: jeigu žmogus pradeda šį signalą savo sąmonėje prasukinėti ir užsukinėti sau nemalonias mintis ir, tuo pačiu, stiprinti emociją, tai tuo pačiu jis išskiria astralinę energiją, kurią parazitai susiurbia. Kitas labai paplitęs pavyzdys – jūs žiūrite filmą, serialą arba skaitote knygą, įsitraukiate į siužetą emocionaliai per stipriai ir pradedate pergyventi už personažus arba jaudintis dėl jų.

Kiti veikia per sapnus (сновидения): formuojant skirtingus sapno scenarijus, kaip tokiu būdu išvesti  jus iš emocionalios pusiausvyros. Finale, esant labai dideliems ir intensyviems emocionaliems negatyvaus pobūdžio pergyvenimams, tokiems kaip stresas, jaudulys, isterika ir taip toliau, astralinis kūnas išeikvojamas ant tiek, kad gali įvykti jo pasislinkimas erdvėje, fizinio kūno atžvilgiu, kas sukuria praktiškai pastovų ektoplazmos  nutekėjimą į išorinį pasaulį ir rezultate atveda kaip minimum prie nervų nelaikymo, o maksimum – prie insulto. Taip pat egzistuoja plėšrūnai, kurie gali tiesiogiai jus užpulti be gudravimo ir maitintis jūsų astraline energetika.

Apsaugos būdai nuo parazitų

Pirma – nieko neįkalbėkite sau to, ko nereikia. Suvokite, kad jūs nežinote pilnos informacijos, kad galėtumėte daryti kažkokias konkrečias išvadas.

Antra – jūs privalote gerai suvokti, kad nepriklausomai nuo to ar jūs jaudinatės – tai visiškai nedaro jokios įtakos situacijai į teigiamą pusę. O papildoma baimė kaip tik gali pritraukti jums būtent tai, ko bijote. Todėl iš energetinės pusės jums  labiau apsimoka nesijaudinti – išsaugosite brangią energiją.

Trečia – sekite savo emocinę reakciją. Visas negatyvias emocijas stenkitės atsekti iki jų šaltinio ir pradirbti tai.

Ketvirta – užsiimkite meditacija, autogenine treniruote.

Penkta – žiūrėdami serialus, filmus ir skaitydami knygas prisiminkite, kad tai tiesiog išsigalvojimai ir ekrane yra ne realūs žmonės, o personažai, kurie, visų pirma, sugalvoti, visų antra – tik atlieka savo darbą. Jums tiesiog nėra dėl ko pergyventi.

Šešta – neužmirškite apie apsaugą ir savo darbo vietos valymą. Nuo šio tipo būtybių gerai padeda mantros.

Mentalinio lygio (plano) parazitai

Mentalinio plano parazitai naudoja jūsų višudhą čakrą. Čia galima priskirti visas parazituojančias elgesio programas – žodžiai parazitai, gestai parazitai, plepalai (tuščiažodžiavimas). Aukštesniems mentalinio plano plėšrūnams priskiriami – egregorai, švytuoklės (маятники, struktūros, kurios maitinasi mumis).

Parazitų poelgiai

Žodžiai parazitai, gestai parazitai, plepalai (tuščiažodžiavimas) – tai chaotinės programos, kurios formuojasi kaip vietinės, priklausomos nuo kažkokios vietos, taip ir individualios, priklausomai nuo jūsų gyvenimo būdo ir įpročių. Pataikaujant (nuolaidžiaujant) šiems parazitams jūs švaistote višudhos energiją, tuo pačiu stabdydami savo intelektualų augimą ir mažindami asmeninę jėgą.

Egregorai, švytuoklės (маятники, struktūros, kurios maitinasi mumis) – labai aukštos tvarkos būtybės, kurių užduotis pritraukti jus į savo struktūrą ir ištraukti iš jūsų energiją iš skirtingų centrų. Kaip taisyklė, naudoja savo emisarus (atstovus, pasiuntinius), kad įtrauktų visose planuose (lygiuose), įskaitant ir fizinį planą – skirtingi religiniai veikėjai ir kitų idėjų šalininkai, aukštesniame lygyje lervos ir dvasios.

Apsaugos būdai nuo parazitų

 1. Atsekinėkite savo kalbą, ypatingai žodžius parazitus. Kontroliuokite savo žodžius ir tai, ką kalbate. Kalbėkite apgalvotai.
 2. Venkite paskalų ir patys juose nedalyvaukite. Jeigu netyčia jus įtraukė į paskalas (apkalbas), tai užimkite pasyvaus pašalinio stebėtojo-klausytojo vaidmenį, o kai reikės kalbėti – kalbėkite bendrus abstrakčius dalykas, pavyzdžiui “Aš su jumis sutinku”, “Aš jus suprantu” ir taip toliau. Kuo greičiau išeidinėkite iš paskalų (apkalbų).
 3. Atsekite savo gestus, ypatingai tuos, kuriuos atliekate iš įpročio – pirštų trynimas, visokie nereikalingi lūpų judesiai, beldimai ir trepsėjimai. Palaipsniui išiminėkite juos iš vartojimo.
 4. Neužsiiminėkite tuščiomis kalbomis apie nieką, kitaip tuščiažodžiausite.
 5. Periodiškai darykite tylos įžado askezę. Pradėkite nuo to, kad tylėsite po 30 minučių į dieną ir palaipsniui privesite tai iki vienos dienos per savaitę be žodžių.
 6. Nuo egregorų, idėjų, švytuoklių (маятников) jus apsaugos tik jūsų sąmoningumas.

Yra dar vienas labai svarbus aspektas. Tam, kad atsikratyti nuo kažkokios problemos, būtina sužinoti jos PIRMINĘ priežastį, o būtent išeiti į tokį lygį, kad suvokti priežasties-pasekmės dėsnio ryšį (karmos dėsnio). Tai įmanoma padaryti su jogos metodais, kurie atėjo iki mūsų iš senų senovės.

Vienas iš tokių metodų yra vipasana (vipašjana). Atlikti bandymą savarankiškai pažinti apie priminių priežasčių problematiką ir daeiti iki esmės jūs galite atvažiavę į meditaciją-retrytą (stovyklą) “Pasinėrimas į tylą” (Погружение в тишину).

Laikantis šių paprastų taisyklių, su laiku pastebėsite, kaip pakilo jūsų energijos ir intelekto lygis.

Verta pažymėti vieną ne mažiau svarbią detalę: kaip žmogus švaisto savo energiją ir kam ją sukaupia?

Jeigu savo gyvybinę energiją žmogus švaisto veltui, tai yra naudoja ją tik savo poreikių patenkinimui ir gyvena egoistišką gyvenimo būdą, nepastebėdamas nieko aplinkui, tai nėra nieko stebėtino tame, kad nuo jo pastoviai nusiurbinėją energiją.

Kuo daugiau žmogus daro nesavanaudiškų poelgių, tuo daugiau jis atidavinėja savo energiją į aplinkinių žmonių tobulėjimą (augimą), tuo mažiau panašių energetinių vampyrų ateidinės pas jį “į svečius”. O po to ir visai nustos.

Viskas pagal karmą!

Straipsnio autorius: klubo OUM.RU kolektyvas.

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba