Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Privatumo politika

Privatumo politika

Jūsų pateikta asmeninė informacija (vardas, pavardė, elektroninis paštas) perkant abonementą yra naudojama apmokėjimui įvykdyti, tiesioginių transliacijų nuorodų pristatymui ir papildomai medžiagai atsiųsti, kuri reikalinga mokymosi procesui.

Registruodamiesi jūs sutinkate gauti papildomą informaciją, susijusią su joga, sveiku ir sąmoningu gyvenimo būdu ir asmeniniu tobulėjimu. Papildomos informacijos atsisakyti galima bet kuriame iš papildomos medžiagos gautų laiškų.

Gerbiame jūsų asmeninius duomenis ir konfidencialumą.

Naudojimo taisyklės

Šis naudojimo sutikimas (toliau Sutikimas) yra juridinis ir reglamentuoja santykius tarp internetinio-projekto www.hathajoga.lt administracijos, toliau vadinamos „Administracija“ iš vienos pusės ir internetinio projekto www.hathajoga.lt naudotoju, toliau vadinamu „Naudotoju“ iš kitos pusės.

1. Projektas www.hathajoga.lt (toliau Tinklapis) yra skirtas asmeniniams, nesusijusiems su verslu, fizinių asmenų poreikiams.
Tinklapio naudojimas komerciniais tikslais yra neleidžiamas.

2. Naudotojas privalo pilnai susipažinti su Sutikimu iki bet kokios medžiagos atsisiuntimo Tinklapyje. Galimybė atsisiųsti ir pažiūrėti Naudotojui Tinklapio medžiagą Tinklapyje reiškia pilną ir besąlygišką naudojimo Sutikimą.

3. Visos autorinės, susijusios ir kitos turtinės intelektualinės Tinklapio teisės ir jo savarankiškas dalis atskirai, priklauso Administracijai, jeigu kitaip matomu būdu nenurodyta. Nesankcionuotas matomu būdu Administracijos Tinklapio arba Tinklapio elementų panaudojimas pilnai arba dalinai draudžiamas.

4. Galimybė gauti multimedijos medžiagą per Tinklapį nereiškia teisių įgavimą. Teisių gavimas atsisiunčiamoje medžiagoje užeina už Tinklapio ir paieškų sistemos rėmų ir įeina į Naudotojo pareigas, be Administracijos įtraukimo į dalyvavimą.

5. Jeigu vartotojas, naudodamasis Tinklapiu pažeidė teisėtų teisių turėtojų autorines teises, kurių priežastis buvo Naudotojo teisių nepankamumas santykyje į medžiagą, visas ginčo sprendimo išlaidas tarp Administracijos ir trečiosios pusės, įskaitant teisme, vienašališkai privalo sumokėti naudotojas, nedalyvaujant ir neįtraukiant Administracijos.

6. Dabartinis Sutikimas gali būti pakeistas Tinklapio Administracijos be papildomo pranešimo.

7. Naudojant Tinklapio servisą Naudotojas privalo laikytis visų instrukcijų, skirtų dabartiniam Sutikimui. Administracija neneša atsakomybės už dabartinio Sutikimo Naudotojo panaudojimo teisingumą. Gauti papildomų Tinklapio paslaugų galima su sąlyga priimant dabartinio Sutikimo sąlygas, Administracija turi teises tokių paslaugų nesuteikti, suteikti apribotame kiekyje arba apriboti Naudotojui Tinklapio paslaugų gavimą.

8. Naudotojas įsipareigoja nenaudoti Tinklapio šiems tikslams:

8.1. įkelti, siųsti, perduoti ir (arba) bet kokiu kitu būdu skelbti turinį, kuris yra neteisėtas, pažeidžia moralę, pažeidžia autorines ir gretutines teises, skatina neapykantą ir (arba) žmonių diskriminaciją dėl rasinio, etinio, lytinio, religinio, socialinio pagrindo, turi įžeidimus į konkrečius asmenis ar organizacijas.

8.2. Viešai dalintis ir (arba) perduoti neteisėto pobūdžio informaciją, įskaitant medžiagą, skatinančią nacionalinę nesantaiką, kurstyti prievartą prieš bet kokį asmenį arba grupę asmenų, arba nežmogišką elgesį su gyvūnais, raginti atlikti neteisėtus veiksmus, įskaitant sprogstamasias medžiagas, kitų ginklų panaudojimą ir panašius.

8.3. Nepilnamečių teisių pažeidimas ir (arba) bet kokia žala jiems.

9. Naudotojas pripažįsta, kad Administracija neprivalo peržiūrėti dalinamą bet kokios rūšies medžiagą prieš pasidalinimą, o taip pat Administracija turi teisę (tačiau neprivalo) pagal savo nuožiūrą atsisakyti dalintis arba pašalinti bet kokią medžiagą, kuri pasiekiama per vieną iš Tinklapio paslaugų. Naudotojas sutinka su tuo, kad privalo savarankiškai įvertinti visas rizikas, susijusias su vaizdo medžiagų panaudojimu.

10. Naudotojas sutinka nekurti, nekartoti ir nekopijuoti, nepardavinėti, ir neperpardavinėti, o taip pat nenaudoti jokiems komerciniams tikslams pilnai ar dalinai Tinklapio paslaugų arba priėjimo prie jų, išskyrus tuos atvejus, kai toks leidimas duodamas Tinklapio Administracijos. Administracija neneša tiesioginės ir (arba) netiesioginės atsakomybės už susitarimą tarp Naudotoju ir trečiųjų asmenų.

11. Naudotojas sutinka su tuo, kad:

11.1. Tinklapio naudojimas atliekamas savo rizika. Paslaugos suteikiamos „kaip yra“, ryšyje su kuo Administracija negarantuoja, kad Tinklapis atitiks Naudotojo poreikius.

11.2. Naudotojas sutinka, kad asmeniškai neša atsakomybę už Tinklapio naudojimo pasekmes, už bet kokią žalą, kuri gali būti suteikta kompiuteriui ir (arba) Naudotojo duomenims, dėl medžiagos užkrovimo.

11.3. Administracija neneša atsakomybės už bet kokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kylančius dėl priežasties: naudojimo arba negalimumo naudoti vieną ar kitą paslaugą; nesankcionuoto priėjimo prie Naudotojo duomenų, pareiškimų arba bet kokio trečiojo asmens poelgių paslaugose.

11.4. Medžiaga Tinklapyje yra ne metodinė, o demonstracinė. Joje yra išskirtinai abstrakti informacija apie tai, kaip gali atrodyti juose pristatomos treniravimo technikos. Tinklapio medžiaga jokiu būdu nepakeičia trenerio, instruktoriaus arba mokytojo. Nei kūrėjai, nei dalyvaujantys tinklapio medžiagos kūrime, nei Tinklapio Administracija neneša jokios atsakomybės už kokias bebūtų pasekmes, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su Tinklapio medžiaga. Tinklapio medžiagos naudojimas, kaip praktinės savarankiškos metodikos neleidžiamas. Už bet kokias tokio naudojimo pasekmes atsako pats Naudotojas.

12. Bendra informacija:

12.1. Sutikimas yra juridinis privalomas susitarimas tarp Naudotojo ir Administracijos ir reglamentuoja Tinklapio paslaugų naudojimą Naudotojui. Pagal atitinkančius susitarimus Naudotojui gali būti uždėtos papildomos pareigos, susijusios su paslaugų panaudojimu, o taip pat medžiagos ir (arba) programinės įrangos, priklausančios trečiajai šaliai.

13. Visi naudojami arba Tinklapyje paminimi prekybiniai ženklai ir kitos individualizuotų paslaugų priemonės arba paslaugos priklauso jų teisiniams autorių turėtojams. Visos intelektinės nuosavybės teisės, santykyje į Tinklapį, įskaitant, tačiau nepasiribojant bet kokiais grafiniais atvaizdais, fotografijomis, animacija, vaizdo įrašais, garso įrašais, muzika, tekstu, lydinčią Tinklapio medžiagą ir bet kokios jos dalys arba kopijos priklauso Administracijai arba atitinkamiems autorinių teisių turėtojams.