Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Jogos mokytojų kursai 2022 metais

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Meditacijos technikos. Kokią išsirinkti?

Šiame straipsnyje mes panagrinėsime meditacijos technikas. Pasaulyje egzistuoja daugybė meditacijų, kilusių iš gilios senovės, tačiau yra ir tokių, kurios buvo sukurtos XX amžiuje.

Technikos ir meditacijų metodai skirtingose kultūrose

Norime pabrėžti, kad technikų pasirinkimas didžiulis. Galima teikti pirmenybę rytų meditacijoms, kurios praktikuojamos Tibete, Indijoje, Tailande, Vietname, Japonijoje ir Kinijoje. Joms priskiriamos:

– dzen meditacija,
– meditaciją į mantrą,
– meditacija į sąmoningumą,
– meditacija į kvėpavimą,
– meditacija į žvakės liepsną arba trataką,
– meditacija į garsą,
– Vipasanos kursas,
– meditacija cigun,
– meditacija dao.

Šį sąrašą galima pratęsti. Vien budizme priskaičiuojama virš technikų, einančių iš senų laikų, neskaitant tų, kurios buvo pridėtos budizmo pasekėjų vėlesniais laikais.

Vakarų tradicijoje taip pat yra savi meditacijos metodai. Žmonės, nelinkę priskirti maldų prie meditacijų sarašo, turi pripažinti, kad maldos yra ne kas kitas, kaip meditacija į žodį arba apmąstymo meditaciją. Tipinis sąmonės raminimo pavyzdys, atvedantis protą į meditatyvinę būseną – su Jėzaus maldos pagalba.

“Meditacijos” termino ryšys su joga

Pats terminas “meditacija” kilęs iš vakarų tradicijos, nuo žodžio meditare – “apmąstyti”. Rytų kultūrose šis terminas nėra naudojamas. Vietoj jo mes galime išgirsti žodį “Djan” hindi kalba, “tam samati” tajų, “tjen” vietmano ir jeigu mes gerai įsiklausysime į garsus, tai suprasime, kad šių žodžių šaknis tiesiogiai susijusi su sanskritu.

Joginėje tradicijoje priešpaskutinis aštanga-jogos laiptas taip ir vadinasi – dhyana, o aukščiausias laiptas, nušvitimo būsena, sąmonės ištirpimas pačiame meditacijos objekte ir susijungime su Visur Esančiu – samadhi.

Meditacijos technika budizme

Meditacija budizme tai daugiau, nei tik technika. Meditacija, nors ir skaitosi koncentracijos ir proto raminimo įrankis, vienu metu turi savo vidinę prasmę. Ne veltui ją dažnai vadina meditacijos menu, o kaip ir įvairiame mene, funkcionalumas jame nėra svarbiausia. Čia svarbiausia tampa vidinė meditacijos esmė.

Meditacijos atlikimo nauda

Straipsnio tema labiau nukreipta į praktinį meditacijos aspektą, todėl mes privalome kruopščiai išnagrinėti būtent meditacijos funkciją, prie ko ji gali privesti ir kokių tikslų pasiekti – kaip meditacija gali padėti pagerinti mūsų gyvenimą.

Teigiami meditacijos aspektai:

– fizinės ir psichinės būsenos pagerėjimas,
– organizmo pripildymas nauja energija,
– proto nuraminimas,
– koncentracijos lavinimas,
– mąstymo pakeitimas, proto nukreipimas į teigiamą kryptį,
– nauji suvokimas ir matymai gyvenime,
– apleistų įpročių pakeitimas kokybiškesniais įpročiais.

Šiuos tikslus galima pasiekti atliekant meditaciją reguliariai, pageidautina kas dieną, nors po truputį, pradedant nuo 10-15 minučių ryte arba vakare.

Meditacijos technika pradedantiesiems

Pradedantiesiems rekomenduoja prieiti prie meditacijos konstruktyviau, turit konkrečius tikslus. Apie meditacijos meną galima pagalvoti vėliau, o dabar, kai jūs tik pradedate, reikia susikoncentruoti į technikos atlikimą, sąlygas ir sąmonės būsenas, kuriose reikia prieiti prie praktikos. Pradžia ir pasiruošimas meditacijai taip pat svarbu, kaip apšilimas sporto salėje. Tiesiog po bėgimo įeiti į meditaciją ne taip paprasta, todėl reikia nustatyti protą pagalvoti apie tai, kas yra meditacija, kokių tikslų norėtumėte pasiekti su jos pagalba ir tik po to galima pradėti patį meditacijos procesą.

Kokių realių tikslų galima pasiekti su meditacijos pagalba?

Meditacijos metu jūsų kūnas ir protas ilsisi. Be to protas gauna pilnavertį poilsį, juk idealiai, jis turi nusiraminti ir atsijungti nuo juslinės patirties, kas duoda jam atokvėpį kasdienio mąstymo procese. Tuo jokia kita patirtis negali lygintis su meditacija.

 Jūs gerinate savo gebėjimą koncentruotis. Vienas vakaruose gerai žinomas praktikos populiarintojas meditacijos susitelkimą lygindavo su arbata, arbatos ceremonija. Ji nuramina ir nukreipia protą į tam tikros krypties mąstymą, tuo metu kai kavą galima sulyginti su susitelkimu ta prasme, kaip tai protu suvokia vakarų žmonės – greitas, stimuliuojantis nervinę veiklą atliekant įprastą darbą, be atokvėpio eidamas išgeri, kad vėl bėgti ir suspėti atlikti eilinį plano punktą.

 Jūsų suvokimas (sąmonė) aktyvuojasi. Jūs nuraminate, sulėtinate, o kartu ir visiškai atjungiate juslių organus praktikuojant meditaciją, tačiau pasiliekate aiškaus sąmoningumo būsenoje. Po išėjimo iš meditacijos jūsų kognityviniai gebėjimai pagerėja, intelekto ir atminties lygis auga. Tai patvirtinta daugeliu mokslinių tyrimų.

Gyvenimo tikslas tampa aiškesnis Jūs randate sau tikrą gyvenimo tikslą vietoj dirbtinio, kuris primestas iš visuomenės. Daugelis praktikuojančių meditaciją prieina prie tokios išvados. Jų vertybės keičiasi, sąmonė valosi nuo išorinio (primesto) sluoksnio, o į išorę iškyla tikrosios vertybės. Jūs geriau suvokiate save.

Savęs pažinimas ir meditacija

Savęs suvokimas tampa aiškus, ryškus suvokiant savo kūną, jausmus, mintis, reiškinius, suvokiant save kaip asmenybę. Jūs žengiate savęs pažinimo keliu. Jokios knygos arba teorinės žinios negali to pakeisti. Giluminis savęs suvokimas įvyksta meditacijos praktikos procese. Šį žinojimą jūs gaunate tiesiogiai, nukreipę žvilgsnį į savo vidų, į savo sąmonės vidų.

Išmokus panirti į nepažįstamus jūsų psichikos sluoksnius, jūs galėsite įeidinėti į pasąmoninę sferą – štai kur jūs susipažinsite su savo tikraisiais norais, kai atskleisite juos iš pasąmoninio lygio, padarydami juos prieinamais, suvokiamais ir pakeičiamais. Tai raktas, kad būtų pakeista jūsų gyvenimo kryptis.

Tai, ko siekia tūkstančiai žmonių, lankydami psichoterapijos seansus,pasiekiama savarankiškai, panirus į asmeninę psichiką, meditacijoje studijuojant savo “Aš”. Galima pasakyti labai daug apie tai, kokia naudinga ir efektyvi dvasinė būsena ir psichologinė žmogaus sveikata, tačiau laikas prieiti prie praktinės dalies ir papasakoti apie meditacijos technikas, kurias jūs galėsite atlikti savarankiškai.

Paprastos meditacijos technikos

– Pirmoji technika – kvėpavimo stebėjimas.

Jūs galite atsisėsti į patogią padėtį taip, kad jūsų stuburas būtų tiesus. Pasiruoškite pasilikti nepajudinamai ne trumpiau nei 15 minučių, o dar geriau 24 minutės. Skaitosi, kad 24 minutės optimalios, kad gauti meditacijos efektą. Atlikite pilną jogų kvėpavimą o tuomet tiesiog pradėkite stebėti kvėpavimą. Perjunkite visas mintis tik į šį procesą. Dabar dėl jūsų nėra nieko svarbiau to, kaip jūs kvėpuojate. Sekite, kaip oras įeina ir išeina. Taip pat galima mintimis skaičiuoti įkvėpimus – tai leis jūsų mintims nepabėgti į įvairias puses, o pasilikti meditacijoje. Tuomet lėtai išeinate iš meditatyvinės būsenos ir grįžtate prie savo įprastų reikalų.

– Antroji technika, kurios esmė – atvesti protą į natūralią jo būseną.

Nuraminkite protą atlikdami 21 įkvėpimo ir iškvėpimo seriją, tiesiog stebėdami kvėpavimą, kaip jūs tai darėte prieš tai buvusioje technikoje. Tai bus nustatymas antros technikos praktikai. Dabar jūs stebėsite savo pojūčius, emocijas ir mintis. Čia esme tame, kad stebėti visus atsirandančius jausmus, minčių atvaizdus, nenustumti jų, nevertinti, neteikti pirmenybės vienam ar kitam. Reikia tiesiog leisti jiems ramiai atsirasti ir pradingti. Jūs pastebėsite, kad jūsų nekritiškumas ir stebėjimas santykyje į ateinančius atvaizdus padeda jiems išeiti. Tegul į jų vietą ateis kiti, tačiau jūs tęsiate stebėti, formuodami savyje įprotį proto sutelkimui ir stebėjimui.

Tuomet jeigu sugalvosite praktikuoti jogą, tai bus jums geras paskatinimas, nes gebėjimas sutelkti dėmesį ir stebėti – raktiniai hatha-jogos praktikos aspektai.

– Trečioji technika. Suvokimas.

Prieš pradedant praktikuoti savęs suvokimą, pagalvokite apie save, apie savęs pažinimą, atlikite seriją iš 21 įkvėpimo ir iškvėpimo, tuomet pradėkite praktiką. Šį kartą ji sudaryta taip, kad jūs nesikoncentruotumėte nei į savo kvėpavimą, nei į atvaizdus, plaukiančius prote arba emocijas. Jūs jų nepastebite, ignoruojate, jie neturi jūsų užimti, stenkitės suvokti tik savo sąmonę. Jeigu sugebėsite pasilikti nesusipainioję, nenukrypę į vidinius atvaizdus, tai po kurio laiko jūs pastebėsite, kad yra kažkokia nepajudinama jūsų vidinės sąmonės dalis, kuri visada yra čia. Tai ir yra “suvokimo suvokimas”.

Jogų meditacijos technika

Jogų praktika atlieka keletą meditacijos technikų, pradedant koncentracija į kvėpavimą su pranajamų pagalba, kurios logiškai priveda prie sąmoningo ir kryptingo stebėjimo, meditacijos praktikos, kur aukščiausia forma tampa ištirpimas Absoliuto sąmonėje, susijungus su kosmine energija.

Pradedantieji gali atlikti paprasčiausias pranajamos rūšis be kvėpavimo užlaikymo, nes techniškai šias pranajamas galima pavadinti tik kaip pasiruošimą. Taip pat galima praktikuoti meditaciją į objektą, įtraukiant trataką. Papildyti šias rūšis galima meditacija, susijusią su garsu, tai yra mantromis.

Jogų meditacijos technika tiesiogiai susijusi su budistine tradicija, todėl sunku rasti ribą, kur pasibaigia budistinės meditacijos technikos ir prasideda kažkas iš principo naujo. Nepamirškime ir to, kad abi tradicijos remiasi vedantos mokymu. Ne veltui pas jas daug bendro.

Kad ir kokį meditacijos būdą išsirinktumėte prisiminkite, kad pradėjus medituoti jūsų gyvenimas pasikeis. Jūs pradėsite eiti savęs pažinimo keliu. Tai maratonas, kur nėra finišo ribos. Čia nėra ir laiko, ta prasme, kuria mes esame pripratę jį suvokti – viskas eina savo tempu, laiko ribos neegzistuoja, jūs pažindinate su savimi be siekio išsiskirti ir tapti pirmu. Jūs jau pirmi patys sau, nes pasirinkite pažinimo kelią.

Video. Meditacijos subtilybės. Jakov Fišman (rusų kalba)

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba