Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Kodėl Buddos ir įprasti žmonės susilaiko nuo mėsos valgymo

Angulimaliya Sutra:

Mandžušri paskelbė: “Tai dėl tathagatagarbha – Buddos susilaiko nuo mėsos valgymo.”

Ir Valdovas pridėjo:

Taip yra, Mandžušri. Nėra nei vienos gyvos būtybės, klajojančios samsaroje neturinčios pradžios ir pabaigos, kuri nebūtų buvusi tavo motina ar sese. Kaip individas, gimęs šunimi, gali po to tapti tavo tėvu. Vienas kūnas ir kito kūnas yra tas pats kūnas. Todėl Nušvitusieji nevalgo mėsos. Be to, Mandžušri, dharmadhatu – tai bendra visų būtybių prigimtis, todėl Buddos susilaiko nuo mėsos valgymo.

Mandžušri taip pat pasakė: “Valdove, yra kitos, įprastos būtybės, kurios taip pat susilaiko nuo mėsos.”

Rezultatas už gyvų būtybių nužudymą ir mėgavimąsi jų mėsa

Saddharmasmrityupasthana Sutra:

Sutroje pasakyta:

Tie, kurių poelgiai piktybiniai, yra tie, kurie pripildys Pragarą Didingu Karščiu, patirdami savo beprotiškumo vaisius. Tai ta vieta, kurioje jie virs šimtus tūkstančių metų dėl savo sumanyto blogio. Jų pačių piktybiniai poelgiai taps jų pačių priešais. Kai jie gaus išsilaisvinimą, jie bėgs ieškoti gynėjų, prieglaudos arba pagalbos. Tačiau tolumoje jie pamatys bandas laukinių skalikų, su atvertais žandikauliais ir dantimis, kurie kaip įsmailinti almazai, kurie lekia prie jo ir apsupa savo siaubingu lojimu. Pragaro gyventojas pasistengs ištrūkti, bet pragaro skalikai pagaus ir sugrauš juos pilnai: sausgysles ir kūnus, sąnarius ir kaulus, nepaliks nieko, net garstyčios grūdo dydžio dalelytės! Kūnas ir galūnės bus pilnai suvalgytos. Ir ši šunų suvalgymo patirtis kartosis vėl ir vėl. Sakoma, kad tai rezultatas už nužudytas gyvas būtybės, kai buvo mėgaujamasi jų mėsa.

Sutra aprašanti Karmos priežastis ir pasekmes

Jeigu valgai mėsa ir kramtai kaulus, tu prarasi savo dantis! Jeigu valgai žarnas ir šunų, ir kiaulių mėsą, tu atgimsi pragaro būsenoje kuri pripildyta nešvarumų. Jeigu valgai žuvų mėsą nulupdamas nuo jų odą, atgimsi pragare kardų-miške.

Brahmajala Sutra

Buddos mokinys sąmoningai neturi valgyti kažkokios būtybės kūno, kadangi jeigu jis tai padarys, tuo pačiu jis nukerta didingą atjautą, gerumą ir Buddos-prigimties sėklą ir priverčia visas būtybes, kurios su juo susiduria, vengti jo. Todėl visi Bodhisattvos turi susilaikyti nuo bet kokių būtybių kūnų valgymo, nes mėsos valgymas yra begalinio blogio šaltinis. Atitinkamai, jeigu Bodhisattva sąmoningai valgo mėsą, jis tuo pačiu pažeidžia šį mažąjį įsakymą ir atlieka sutepantį poelgį.

Kandaraka Sutra

Kas per žmogus, Bhikkhus (…), kankina kitus ir skatina kankinimus?

Šis žmogus – tai avių mėsininkas, kiaulių mėsininkas, paukščių gaudytojas, laukinių žvėrių gaudytojas, medžiotojas, žvejys (…) arba tas, kuris užsiima kažkokiu kitu panašiu kraujuotu užsiėmimu. Tai vadinasi tas žmogaus tipas, kuris kankina kitus ir toliau tęsia kankinti.

Sanghata Sutra

Kadangi nežinojau apie būsimus gyvenimus,
Aš dariau nedorus darbus, kaip šiuos.
Aš valgiau kitų būtybių kūnus,
todėl ir ši mano kančia
taps nepakeliama.
Bet aš nesupratau mirties.
Buvau vaikiško proto,
ir tuo maitinau savo kūną.

… Neduokite man mėsos.
Nors šis kūnas buvo taip išpuoselėtas,
jis bus sunaikintas, neišvengiamai.
Kadangi tai suteikia kančią,
kam imti ant savęs šią blogio krūvą?
Nors šis kūnas buvo prižiūrimas labai dėmesingai,
Pateks į siaubingas pasekmes.

Surangama Sutra

Jeigu žmogus [nužudo ožką tam], kad valgytų jos mėsą, ožka atgims žmogumi, o žmogus po mirties atgims ožka [kad grąžintų sukurtą skolą]. Tokiu būdu dešimties gimimų gyvos būtybės sukuria piktybinę karmą, kuri neturi pabaigos.

Turite žinoti, kad tie, kurie valgo mėsą, nors jų protas gali atsiverti ir suvokti samadhi buvimą, yra didieji rakšasai, kurie, po šio gyvenimo vėl grįš į kartų sansaros vandenyną ir negalės būti mano mokiniais. Jie be perstojo žudys ir valgys vienas kita, kaip gi tuomet jie galės ištrūkti iš trijų egzistavimo pasaulių?

Be to, jums verta mokyti pasauliečius žmones, praktikuojančius samadhi, nežudyti. Tai vadinasi gilus Buddos mokymas apie antrąjį sprendžiantį poelgį. Todėl, Ananda, jeigu žudymas nesustabdytas, praktika dhyana-samadhi kaip ausų uždarymas verkiant ir tikintis, kad žmonės neišgirs balso, ar bandant paslėpti kažką, kas jau pilnai pademonstruota. Visi Bhikus, kurie gyvena švariai ir visi Bodhisattvos visada susilaiko netgi nuo vaikščiojimo ant žolės, kaip jie gali sutarti pašalinti tai? Kaip tuomet tie, kurie praktikuoja didingą atjautą, gali maitintis gyvų būtybių kūnu ir krauju?

Ananda, tie praktikai, kurie nori įeiti į Samadhi būseną, pirma turi griežtai laikytis taisyklės gyventi švariai, nukirsti geismą iš proto susilaikant nuo mėsos ir vyno valgant keptą, išskyrus žaliavalgišką maistą. Ananda, jeigu jie nesusilaikys nuo kūno ir nužudymo, jiems niekados nepavyks išvengti trijų egzistavimo pasaulių.

Sutta-Nipata:

“Tas, kuris atmetęs prievartą santykyje į visas būtybes, judančias ir nejudančias, nežudo ir neverčia žudyti, tą aš vadinu brahmanu.”