Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Priminimas

Jeigu įsitvirtinai dvasiniame kelyje, būtinai tęsk.

Jeigu gali dalintis žiniomis (išmintimi) – perdavinėk daugiau ir kokybiškiau.

Jeigu mara bando tave nuvesti nuo kelio – nukreipk dėmesį į savo mokytoją ir tęsk kelią.

Jeigu pas tave atsiranda draugai, kurie pradeda blogai kalbėti apie tavo mokytoją – tai ne draugai, tai mara.

Visada skaityk ir klausyk dvasinių raštų, taip pat dalinkis jais su kitais.

Prisimink dėl ko gimei šiame pasaulyje.

Jeigu pas tave nebėra jėgų, pailsėk ir toliau tęsk daryti tai, dėl ko čia gimei.

Kiekvieną dieną prisimink mirtį – kiekvieną dieną tam ruoškis per praktiką.

Prisimink, kad šiandieną kažkas iki vakaro numirs – ir tu nespėjai jam perduoti žinių.

Įprastame gyvenime nėra nei saldumo, nei džiaugsmo – viskas laikina (kinta).

Plėskis.

Mara visada stengiasi nuvesti žmones nuo kelio.

Vienas šaukštas, viena šakutė, paprastas dubuo.

Nemiegok ant lovos – prisimink prie ko tai priveda.

Jeigu bendrausi su šunimis, atgimsi šunimi – venk to.

Bendrauk su šventais žmonėmis ir praktikais.

Visada palaikyk savo energiją gerame lygyje.

Nueidinėk nuo jausmingumo, svajojimo, emocionalumo, širdingumo – jie aptemdo sąmonę.

Jeigu sutiksi gerą mokytoją – perduok žmonėms kuo daugiau jo žinių ir išminties.

Tu esi susijęs su tam tikrais žmonėms šiame pasaulyje.

Jeigu nepadėsi savo karminiams žmonėms pakilti, tai kitą kartą jie nutemps tave su savimi į aptemimus.

Tavo karminiai draugai gali gyventi ir kituose miestuose, šalyse, kontinentuose, jie kalba įvairiomis kalbomis.

Būtinai atidavinėk karmines skolas.

Susilaikymais, skaistybė, atsižadėjimas.

Neteisk kitų, o padedinėk jiems pažinti save.