Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Jogos praktikų savaitgalis sausio 24-25

Vegetarizmas. Filosofija ir rūšių įvairovė

Kaip pradėti medituoti

Dvasinis mokytojas - kas tai?

Jama ir Nijama. Nuo ko prasideda joga?

Kuo skiriasi Surya ir Čandra Namaskar

Vienos dienos badavimas su vandeniu: taisyklės

Jogos mokytojų kursai

Penkios košos – energetiniai kūno apvalkalai

Kosminė prana arba mahaprana – tai būtina energija gyvybei ir viskam, kas gyva. Ji yra gyvybinė energija, esanti visose, sąmoningose ir nesąmoningose, būtybėse. Kosminė prana pripildo visas gyvybines formas, nors kiekviena iš jų gali atrodyti atskira arba turėti skirtingas formas.
Taip pat tiksliai, kaip balta šviesa atspindi skirtingą šviesų spektrą, pereidama per materiją keičiasi jos tankis, kosminė prana įgauna skirtingas formas, kai praeina per skirtingus materijos ir gyvybės tankius. Pranos pasireiškimai priklauso nuo kūno vibracijų dažnio, per kurią jį skverbiasi.

Košos – tai apvalkalai, apribojantys skirtingus žmogiškos sąmonės lygius nuo fizinio iki subtilesnio, mentalinio ir priežastinio lygio. Dvasinės praktikos tikslas – pertvarkyti ir įkvėpti košas.
Pagal jogą, skaitoma, kad žmogiškos būtybės turi penkis energijos lygius, kurie egzistuoja vienas šalia kito diapazone nuo pačio grubiausio iki pačio subtiliausio (ploniausio). Juos (apvalkalus) vadina pata koša arba penki apvalkalai: annamaya koša (fizinis kūnas), pranamaja koša (praninis kūnas), manomaja koša (mentalinis kūnas), vigjanmaja koša (astralinis arba psichinis kūnas) ir anandamaja koša (palaimos kūnas).

Pas daugumą žmonių sąmoningumas (arba sąmonė) egzistuoja, pagrinde, fiziniame plane. Annamaja koša arba fizinis kūno apvalkalas vadinasi maisto kūnu, nes jis priklauso nuo maisto, vandens ir oro, kuriame yra grubios pranos formos. Tačiau dar labiau jos egzistavimas priklauso nuo pačios pranos. Tuo metu, kai vidutiniškai be maisto galima prabūti iki šešių savaičių, be vandens – apie šešias dienas, o be oro – šešias minutes, nesant pranos, gyvybė akimirksniu nustoja būti.

Pranamaja koša – tai gyvybinis apvalkalas arba praninis kūnas. Praninis kūnas turi subtilesnę prigimtį, nei fizinis kūnas, kurį ji persmelkia ir palaiko. Ji įleidžia energiją į kiekvieną fizinio kūna ląstelę. Tačiau nei praninis kūnas, nei fizinis, negali egzistuoti atskirai. Praninis kūnas turi panašiai tą patį dydį ir formą, ką ir fizinis kūnas. Pagal tai, kaip praninis kūnas palaiko ir maitina fizinį kūną, taip jį patį palaiko dar subtilesni apvalkalai manomaja, vigjanmaja ir anandamaja košos.

Manomaja koša – mentalinis apvalkalas – vienu metu atlieka daugybę funkcijų ir palaiko kartu dvi grubias košas kaip vieną – annamają ir pranamają. Ji veikia kaip surišanti, perduodanti pojūčius ir išorinio pasaulio patirtį intuityviam kūnui, kauzalinio ir intuityvaus – kaip grubiam kūnui. Protas geba įgauti didžiausią greitį. Mintis yra aukščiausias greičio pasireiškimas. Protas gali judėti į priekį ir atgal laiku. Laikas negali būti užtvara protui ir meditacijos metu galima patirti, kad laikas nustoja egzistuoti.

Vigjanmaja koša – astralinis apvalkalas arba intuicijos kūnas, prasiskverbiantis per manomają košą ir turi subtilesnę prigimtį, nei manomaja. Kai šis apvalkalais prabunda, žmogus pradeda gyventi intuityviame lygyje, matyti už paprastų reiškinių pagrindinę realybę. Tai veda į išmintį. Paskutinis ir pats subtiliausias apvalkalas – tai anandamaja koša arba palaimos kūnas. Tai kauzalinis arba transcendentinis kūnas – pačios subtiliausios pranos buveinė. Anandamaja koša neišreiškiama jokiu apibrėžimu.

Per visus penkis apvalkalus skverbiasi prana – grubi ir subtili. Prana maitina ir palaiko visus apvalkalus, aprūpina juos teisingais savitarpio santykiais. Bet kokioje būtybėje ir viskame yra tik viena prana. Suvokę savo asmeninę praną mes sukuriame ryšį su kosmine prana ir kitomis gyvomis būtybėmis.

Visi apvalkalai, išskyrus Anandamaja košą, suriša žmogų ir stato prieš jį kliūtis.
Kad išlavinti dvasingumą, fizinio ir subtilaus pasaulio sandaros suvokimą, būtina išmokti kontroliuoti protą ir palaipsnius atsisakinėti nuo prisirišimo fiziniam kūnui. Kūnas sudarytas iš penkių elementų ir anksčiau a vėliau pasmerktas suirti. Dvasia, gyvenanti viduje, negimsta ir nemiršta, pas ją nėra prisirišimų ir grandinių.

Pagal Svamio Nirandžananandą Sarasvati medžiagą.

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba