Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Nemokamas jogos užsiėmimas gegužės 3 dieną

Jogos mokytojų kursai

Išleista nauja knyga Jogos Abėcėlė

Dvasinės praktikos. Panagrinėsime kai kurias iš jų

Gydantys mantra-jogos garsai

Šatkarmos: kaip išsivalyti organizmą su hatha-jogos technikų pagalba

Brahma-Muhurta - geriausias laikas prabudimui

Joga per mėnesines

Mauna – tylos praktika

Pabandykite paanalizuoti, kiek žodžių dienos eigoje jūs ištariate? O kiek jų iš tiesų naudingi ir neša savyje kažkokią informaciją? Mažiau pusę iš tų ką mes kasdien ištariame!

Tuo tarpu paleisti vėjais žodžiai pražūtingai atsiliepia mūsų mintims, neduoda mum susikoncentruoti į iš tiesų svarbius reikalus. Begaliniuose tuščiuose pokalbiuose mes prarandame kontrolę savimi, savo valia, o baisiausia, kad kuo daugiau mes plepame, tuo daugiau mum norisi toliau tęsti tai daryti ir tuo sunkiau sustoti.  Kai pokalbis nustoja būti prasmingų ir sąmoningu, žmogus pereina į melą, kuris atitinkamai daro neigiamą įtaką karmai.

Jeigu jūs iš tiesų suvokiate, kad jūsų asmeniniai plepalai jums kenkia, atsigręžkite į maunos praktiką. Mauna – tai sąmoningas savo proto ir kūno įvedimas į būseną, atsisakant fizinių ir protinių pokalbių. Fiziniam susivienijimui su savimi.

Antar mauna

Kaip mes jau žinome, „mauna“ – tai ‘tylėjimas’, o „antar“ iš sanskrito verčiamas kaip ‘viduje’, atitinkamai  „antar mauna“ – tai ‘vidinis tylėjimas’. Tokia praktika padės išsivalyti, rasti viduje savęs pasimetimą arba, atvirkščiai, ramybę ir išmokti skirti vieną nuo kito, pasineriant, tokiu būdu, į esminę, kūrybingą tylą.

Kasdieną mes pilnai atiduodame save žemiškiems reikalams ir rūpesčiams, naudodami savo energiją ir vidines jėgas tam, kas vyksta mūsų išorėje ir visiškai neskiriame dėmesio tam, kas vyksta viduje. Antar mauna orientuoja mus į sąmoningą savo vidinio „Aš“ suvokimą, savo esminių norų pasiekimą, galimybių ir principų suvokimą asmeninio racionalaus ir iracionalaus proto darbo. Tokiu būdu, žmogus evoliucionuoja ir eina į priekį savo aukštesnių tikslų pasiekimui.

Meditatyvinė praktika antar mauna taps jums pirmu žingsniu kelyje į savirealizaciją, savęs suvokimą. Netgi vienos valandos tokia meditacija leis žmogui su laiku atidaryti savyje vidinius resursus, jam pačiam iki šiol nežinomus. Pagal tai, kaip jūs judėsite į savo sąmonės vidų, jūs pradėsite mokėti žiūrėti į daugelį gyvenimiškų situacijų per jų daugialypiškumo prizmę ir tokiu būdu rasite daugybę būdų įveikti sunkumus, kurie iki šiol atrodė nepakeliami.

Pažiūrėkime detaliau antar maunos stadijas. Viso jų šešios.

1) Dėmesingai įsiklausyti į tai, kas vyksta mūsų išorėje.

2) Koncentracija į asmenines mintis ir vaizdinius, kurie atsiranda iš gilumos asmeninės pasąmonės.

3) Judėjimas tarp pirmos ir antros stadijos, tai yra tarp sąmonės ir pasąmonės.

4) Natūralus minčių kūrimas ir išsklaidymas.

5) Įėjimas į būseną šunji, kai mintys pilnai išsklaidytos, o protas išvalytas.

6) Spontaniška meditacija.

Įvaldę antar maunos praktiką, jūs gaunate pilną savo sąmonės ir proto kontrolę.

Mauna joga kaip galimybė išmokti priimti save tokiu, koks tu esi iš tiesų

Mauna jogos seansų metu, atliekant paprastas asanas ir pasineriant į meditaciją, mes mokomės „matyti“ asmeninį protą, stebėti asmeninį gyvenimo suvokimą.

Mauna joga gali išmokyti mus žiūrėti į veidą savo baimėms, neigiamoms emocijoms, kurias mes seniai paslėpėme giliai savyje. Reikia būti pasiruošusiam, kad per mauna jogą į išorę išeis ir neigiamos emocijos – tai normalu. Kai nepageidaujamos mintys aplanko mus kasdienybėje, mes tiesiog numojam ranka jas, vejam lauk. O juk nusisukti nuo savo asmeninių baimių ir apmąstymų, kad ir negatyvių – tai reiškia atsisakyti priimti save tokiu, koks tu esi iš tiesų.

Pagal mauna jogos praktikos pasiekimus, mes mokomės stebėti save, savo baimes – taip jų įtaka mūsų pasąmonei silpnėja, mes priimame save ir atsikratome nuo vidinio negatyvo.

Tinkamiausios asanos mauna jogos praktikai tinka: Padmasana (Lotoso poza), Sidhasana (Tobula poza), Vadžrasana (poza žaibo Kirčio), Sukhasana (Patogi poza). Kita vertus, jeigu jums sunku būti pakankamai ilgą laiką pozoje, kur kojos turi būti sukryžiuotos, jums padės Šavasana (Numirėlio poza).

Mauna – tylėjimo praktika

Deja, beveik visos šiuolaikinės visuomenės veiklos susiveda į bendravimą, kalbas ir diskusijas. Būtent todėl, iš pirmo išgirdę apie tylos praktikos idėją, daugeliui ji atrodo klaiki. Tuo tarpu, jeigu prie šio klausimo prieiti sąmoningai, tylos praktika arba mauna – tai labai efektyvus būtas vystyti asmenines savybes ir įgūdžius. Natūralu, esminė tylos praktika – tai ne tik išoriniai veiksmai, o darbas viduje savęs.

Dar vienas sunkumas yra ir tai, kad praktikuoti mauną šiuolaikiniam žmogui, kuris yra neatsiejama sociumo dalis – labai sunku. Jeigu jūs iš tiesų nusiteikę praktikuoti mauną, rinkitės ankstų rytą tarp keturių ir septynių valandų. Būtent tuo metu mes, kaip taisyklė, dar ne darbe, mums neskambina ir nerašo pranešimų. Kitais žodžiais, pabandykite izoliuotis nuo begalinio informacijos srauto ir duoti galimybę savo protui pailsėti, kaip rezultatą, darbo dienos eigoje, jis duos gerokai daugiau atsakymų ir bus galintis priimti susidėliojusias situacijas kaip galima racionaliau ir produktyviau.

Mauna sadhana

Terminas „sadhana“ reiškia ‘reguliarūs veiksmai’. Mauda sadhana – tai reguliarūs veiksmai tylos praktikos, atliekami iki aušros pasirodymo. Būtent tuo laiku žmogus maksimaliai atsipalaidavęs, jo protas dar laisvas nuo išorinio pasaulio įtakos.

Mauna sadhanos reikšmė gyvenime kiekvieno žmogaus sunku pervertinti, juk jos pagrindinis tikslas yra dvasinis žmogaus augimas.

Per mauna sadhaną žmogus mokosi įveikti vidinius barjerus, o taip pat mūsų kasdienybės kliūtis. Tą energiją, kurią jūs gaunate per mauna sadhaną, jūs turite išmokti nukreipti į kūrybą, pagalbą kitiems, visuomenei naudingus darbus. Kitu atveju, ta energija bus kaip naikinantis uraganas, nes jos jėga yra labai didelė.

Pradėkite nuo kasdienės mauna sadhanos po 1,5 – 2 valandas per dieną, o tada pabandykite kiekvieną savaitę, visos dienos eigoje, praktikuoti mauną. Rezultatai labai greit nustebins jus!

Pilna mauna

Šiandien dieną egzistuoja sekantys maunos tipai:

– Vang-mauna – kalbos kontrolė.

– Kaštha-mauna – pilnas atsisakymas nuo bet kokių fizinių veiksmų.

– Sušupti-mauna – tyla, proto tyluma.

– Maha-mauna – mentalinė tyla.

Pilnos maunos praktika – tai aukščiau aprašytų maunos tipų visuma, tai tam tikras idealas, geriausias būdas atstatyti dvasinę sveikatą ir harmoniją. Nepriekaištingi jogai – tai muni, tie, kurie galėjo pasiekti „vidinės tylos būseną“. Ta energija, kuria jie tuo metu gauna, jie nukreipia į tobulėjimą ir augimą.

Pilna mauna – tai pilnas žmogiško proto išsilaisvinimas nuo minčių, tai yra tai, ko siekia visi išminčiai.

Pilnos maunos pasiekimo procesą geriausiai pradėti gamtos prieglobstyje, pavyzdžiui kalnuose, kur pati aplinka skatina žmogaus susivienijimą su asmeniniu vidiniu pasauliu. Su laiku ateina tam tikra atsiskyrimo būsena, permatomumas, tuo mes taip pat tęsiame būti dalimi sociumo, kuriame veikiame, tačiau palaipsniui viskas, kas mus supa – žmonės ir įvykiai nustoja mus liesti, pas mus atsiranda galimybė pereidinėti per visą tai, paliekant nereikalingus dalykus savo išorėje.

Žmogus turi išmokti įeiti į šią būsena, iš esmės, jis turi išmokti būti joje pastoviai: burna uždaryta, tačiau „atidarytos“ ausys, mes girdime, o svarbiausia, girdime ir kitus žmones, ir pirmiausia, save.

Tylos mauna

Sušupti-mauna arba tylėjimo mauna – tai proto tyla per atsisakymą nuo nereikalingų pokalbių. Mauna – tai šventa tyla, kurios metu žmogus koncentruojasi į asmeninį vidinį pasaulį. Maunos metu verta atsisakyti nuo laikraščių skaitymo, televizoriaus žiūrėjimo, kompiuterinių žaidimų ir kitokių užsiėmimų, kurie suriša mus su supančiu pasauliu ir geba duoti maisto apsvarstymams, net ir vidiniams, su pačiu savimi.

Mauna – tai ne tik fizinis tylėjimas, tai mūsų sielos tylėjimas, kurio metu ji ieško ramybės gamtoje ir susilieja su asmenine būtimi.

Pradėkite nuo dviejų valandų kasdienės maunos. Iš pradžių bus sunku, tačiau po to jūs pajausite vidinę koncentraciją, ramybę ir minčių aiškumą.

Maunos praktika

Maunos praktika sunki tik iš pradžių, verta eiti nuo lengvo iki sunkaus: galima pradėti nuo pusės valandos tylos ir meditacijos. O jau vėliau ateiti iki to, kad trijų dienų mauna taptų jums būtina.

Ir taip, maunos praktika susideda iš aštuonių žingsnių:

– Pirmas žingsnis: išsirenkame laiką, kaip jau buvo aptarta anksčiau – tai ankstyvus rytas nuo keturių iki septynių ryto. Toliau reikia sutvarkyti save – jūs turite jausti fizinę švarą.

– Antras žingsnis: priimkite jums patogią padėtį, galima sėsti ant pagalvės arba ant kėdės, nugarą laikykite tiesiai. Pabandykite kvėpuoti taip, kad jaustumėte oro srauto judėjimą per visą kūną. Aprangą rinkitės laisvą, lengvą, geriausiai iš natūralių medžiagų (lino arba medvilnės).

– Trečias žingsnis: atpalaiduokite visą kūną.

– Ketvirtas žingsnis: atpalaiduotoje būsenoje padarykite nuo 10-ties iki 15-os gilių įkvėpimų.

– Penktas žingsnis: susikoncentruokite į kažkokį vieną objektą, ištarkite žinomą mantrą.

– Šeštas žingsnis: dabar pasistenkite tiesiog atsiduoti savo būčiai ir nieko nedaryti.

– Septintas žingsnis: pabandykite įsivaizduoti sau visą ateinančią jums dieną nuo pradžios iki pabaigos.

Pažadėkite sau, kad kas benutiktų, jūs kontroliuosite savo kalbą, emocijas ir jausmus.

– Aštuntas žingsnis: ramiai sudėkite delnus į namaste ir savo viduje pasakykite visiems tiem, kas padėjo jums gyvenime: savo tėvams, savo draugams, visiem tiem, ką jūs mylite.

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba