Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Nemokamas jogos užsiėmimas gegužės 3 dieną

Jogos mokytojų kursai

Išleista nauja knyga Jogos Abėcėlė

Dvasinės praktikos. Panagrinėsime kai kurias iš jų

Gydantys mantra-jogos garsai

Šatkarmos: kaip išsivalyti organizmą su hatha-jogos technikų pagalba

Brahma-Muhurta - geriausias laikas prabudimui

Joga per mėnesines

Jogos nauda. Pagrindiniai momentai

Nėra tokio žmogaus, kuriam joga neatneštų naudos, todėl galima drąsiai pasakyti, kad ji tinka visiems. Išimtis sudaro kai kurie susirgimai, kurių metu jogos vertingumui iškyla abejonių ir praktika gali netgi pakenkti: smegenų ir stuburo infekcijos, piktybiniai augliai, psichinės ligos, ūminės vidaus organų ligos. Kitais atvejais sistematizuoti jogos užsiėmimai normalizuoja visus fiziologinius procesus kūne ir organizmas pradeda tvarkingai – taip jis veikia, turbūt, tik vaikystėje, kada jaunam organizmui visapusiškai padeda pati gamta.

Kaip jogos užsiėmimuose žmonės gauna naudą? Žiūrint iš rodo, jie sėdi patogiose pozose ir nieko ypatingo nerado… Vis dėlto darbas su statinėmis pozomis yra rimtas. Jeigu kalbėti trumpai, tai dėl kombinuoto kvėpavimo, raumenų ir kūno atpalaidavimo.

Kvėpavimas leidžia kontroliuoti dėmesį ir stiprina asanų efektą. Raumenų įtampa aktyvina giliai esančių (pasyvių) raumenų judėjimą, o tie, savo ruožtu, reflektiškai daro įtaką vidiniams organams, iki kurių skirtingose fizinio aktyvumo veiklose tiesiog neprieinama. Ir, galų gale, po geros įtampos eina gilus ir kokybiškas viso kūno atpalaidavimas.

Jogos nauda vyrams: ekskursija į istoriją

Senovės Indijoje joga, bendrai kalbant, skaitėsi užsiėmimu tik vyrams, kaip galimybė pasiekti Absoliutą, aukščiausią savęs pažinimą ir susiliejimą su Kūrėju, po pilno išsilaisvinimo nuo materialaus ir išsivalymo nuo karminės veiklos. Pasiekti išsilaisvinimą – išimtinė vyriška teisė.

Žmogaus sąmonė praeina tam tikras evoliucijos stadijas nuo mineralinio pasaulio, toliau tęsia augalinę, gyvūninę ir gauna žmogiškąjį gimimą.  Gimdamas, žmogus taip pat praeina sąmonės augimo etapus ir, nuo to požiūrio taško, moteris – tai tam tikras etapas. Pagal jogų traktatus, moteris tik gerai atlikdama savo žemiškas pareigas, užsiimdama tarnyste vyrui ir šeimai, gali įgauti teisę gimti vyru. Toliau jų sąmonės evoliucija tęsiasi vyriškame kūne, kuriame galimybių gerokai daugiau.

Žmogaus sąmonės vystymą etapais gerai iliustruoja energetinių centrų studijavimas žmogaus kūne – čakros – ir skirstymas pagal jas į kastas. Žmonės su neaukštu sąmonės lygiu tenkindami tik savo poreikius, šudros (darbininkai), gyvena pagal žemutinius centrus: čakrose Muladhara ir Svadhistana. Vaišijų (pirklių) sąmonė pasikelia iki Manipūra-čakros: be savęs, jie jau rūpinasi kitais, pavyzdžiui, šeima ir kažką teikia visuomenei. Senais laikais nuo šio lygio buvo leidžiama užsiiminėti joga.

Kitas Anahata-čakros lygis – pas kšatrijų (karių) kastą, kurie pašvęsdavo save rūpintis visais. Jie ypatingai užsiiminėdavo joga, nukreiptą į jėgos lavinimą, ištvermingumą, kantrybę ir sveiką sąmoningumą (здравомыслия). Dabartinėje praktikoje labai daug atnešta kšatrijų jogos, kuri padeda mums išsilaikyti begaliniame siautėjančiame šiuolaikiniame pasaulyje.

Višudha-čakra išlavinta pas aukštesnę čakrą – brahmanus (išminčius). Tai organizacijų lyderiai, visuomeniniai veikėjais, valdytojai, politikai ir karaliai. Šiame lygyje sąmonė evoliucionuoja iki suvokimo, kad aš esu siela, o ne kūnas. Atsižaidę šudros, vaišijo, kšatrijaus rolių, žmogus ateina į savo dvasinės prigimties pažinimą ir jam nusakoma užsiiminėti joga ir meditacija.

Dvi viršutinės čakros kaktos ir viršugalvio srityje – Adžna ir Sahasrara – yra išėjimu iš žmogiškos sąmonės ir atsako už ryšį su kosmosu. Savo augime vyras taip pat praeina visus šiuos etapus. Todėl čia galima pasakyti ne tik apie jogos naudą vyrams, o apie tai, kad ji yra tas pagrindas, ant kurio ši evoliucija yra pasiekiama.

Kuo naudinga joga vyriškam organizmui

Fiziniam plane joga labai vertinga stipriajai lyčiai. Jėga, kuri duodama vyrui nuo prigimties, jeigu jos nelavinti, ji bus prarasta. Tas pats ir su lankstumu. Nežiūrint į tai, kad nuo prigimties moteris lankstesnę, galimybės lenktis gerokai didesnės vyriškame kūne. Ir jame lankstumas žiūrisi tikrai unikaliai. Prisiminkime rytų kovotojus, imtynininkus, kurie gali lenktis taip, kaip to reikalauja ištobulinti kovų metodai.

Moters lankstumo būdas kitas – tai plastiškumas, judrumas, graciškumas, sklandumas ir minkštumas, kalbantys apie gebėjimą prisitaikyti, tarnauti gyvybės išsaugojimo ir pratęsimo tikslais.  Pas vyrus lankstumas ir jėga paskirti dėl optimalaus gaunamų užduočių sprendimo.

Dažnai užsiiminėdami joga vyrams ne iki galo patinka tempimai, skaito tai moterišku užsiėmimu ir neįvertina jų svarbos harmoningam savo raumenų augimui. Daugelis tempimo pozų gerai pradirba žemutinius centrus – problemiškas kaip pas šiuolaikinius vyrus, tiek ir moteris.

Visų pirma, tai įvairūs lytinės srities susirgimai dėl skirtingų priežasčių. Visu antra, tai psichologinės problemos ir blokai iš vaikystės, netinkamo auklėjimo pasekmės. Visuomenė ypatingai pristato „vertybėmis“ tokius įgūdžius, kaip konkuravimas dėl bet kokios priežasties ir begalinis vartojimas. Visu trečia, neišrankumas kuriant ryšius, lytinių santykių perteklius, kurie mūsų dienomis priimami  kaip „stiprybė“, o iš tiesų taip visai nėra ir tik atveda iki liūdnų sveikatos pasekmių.

Daugelis susigriebia, kai jau turi įvairius sunkumus ir lytinės sistemos susirgimus. Jogos nauda vyrams tame, kad ji duoda galimybę nebūti įkaitu gamtos padovanotam žmogaus turtui – seksualinei energijai. Ją galima išmokti naudoti gana efektyviai.

Pradėti dirbti su kūnu turi prasmę nuo žemutinių energetinių centrų – Muladharos, Svadhistanos ir Manipūros. Tokios pozos, kaip Badha Konasana, Upavištha Konasana, Džanu Širšasana, Padmasana, Samakonasana ir kitos gerai stimuliuoja prostatą, kaip ir daugelis stovimų pozų: Uthita Hasta Padangušthasana, Vrikšasana, Nataradžasana ir taip toliau. Kryptingas darbas su apatinėmis čakromis leidžia vyrui įgauti sveikatą ir vyrišką jėgą.

Darbas su centrais pilvo ir saulės rezginio lygyje vysto valią, budina miegančią energiją ir veržimąsi link pasiekimų, daro aiškius tikslus ir duoda tvirtybės jų pasiekime. Kšatrijų (karių) kasta užsiiminėjo pradirbimu būtent žemutinių čakrų.

Aukštutiniai energetiniai centrai – tai čakros Anahata, Višudha, Adžna. Jogos pozų nauda krūtinės lygyje tame, kad jos leidžia vyrui geriau suvokti savo jausmus, palaipsnius juos perimti ir perlipti emocijas. Vystyti savyje dorybingas savybes, tokias kaip žmogiškumas, meilė. Tai pozos Bhudžangasana, Džanurasana, Čakrasana, Šalabhasana, Uštrasana ir kitos.

Palaipsniui, pagal aštuoniapakopį jogos kelią, prie asanų praktikos prisijungia kvėpavimo pratimai, meditatyvinės technikos. Vyras stiprėja fiziškai nuo žemutinių centrų į viršutinius, keldamas ir savo sąmonės lygį: pradeda gyventi ir veikti ne iš pozicijos „aš – kūnas (gyvulys), o lygyje „aš – siela (žmogus)“.

Su aukštutiniais centrais dirba perverstos pozos, pavyzdžiui: Sarvangasana (Žvakės poza, Berželio poza), Halasana (Plūgo poza), stovėsena ant dilbių, rankų. Jie stumia energiją dar aukščiau, link galvos čakros Sahasraros – tai, kaip mes žinom, ryšy su Absoliutu. Šiame lygyje žmogus suvokia savo kosmines užduotis, paskirtį ir pradeda tarnauti visuomenei, pasauliui, Visatai ir Kūrėjui. Visų energetinių centrų valymas išlaisvina energiją kūrybiškai ir asmeninei realizacijai.

Nuo to, koks vyro sąmonės lygis, priklauso ir ta veikla, kuria jis užsiima. Jeigu čakros neišvystytos, jis bus malonumų, pasitenkinimų, egoistiškų tikslų vergas, kas palaipsnius atves į degradaciją. Neretai tokie individai elgiasi agresyviai ir amoraliai. Kaip matome, iš pirmo žvilgsnio negudrios jogų praktikos salėje pasiverčia į darnią ir apgalvotą sistemą kūno ir dvasios realizacijai (augimui), kurie randa savo vietą realiame gyvenime.

Pirma, kas augina tokį suplanuotą darbą su savimi – tai pagarba sau ir savybės, kurios būtinos savo tikslų pasiekimui. Po santykių sutvarkymo su savimi pačiu, atsiranda natūralus noras rūpintis artimaisiais, giminaičiais. Toliau eina darbai esantys darbe arba atsiranda veikla, prie kurios vis labiau traukia asmenybę. Tai seka paeiliui arba viskas būna iš karto – kiekvienam individualiai.

Neabejotina jogos užsiėmimų nauda arba, geriau sakyti, jos strategijos nauda, yra tame, kad nuo šios dienos viskas, atliekama vyro, eina nuo jo sielos. Tokios frazės, kaip „taip reikia“, „ką pasakys kiti“, „kaip pas visus, taip ir pas mane“, daugiau jo nebevaldo. Joga disciplinuoja, padeda išreikšti save ir pragyventi gyvenimą su tuo potencialu, kuris įdėtas Kūrėjo. Tai yra realizuoti dievišką planą žemėje.

Jogos nauda moteriai

Daugelis aprašyto aukščiau „vyrams“ taikoma ir moterim, tačiau su kai kuriomis sąlygomis, susijusiomis su fiziologija. Kaip tai būna daugelyje itin vyriškų sričių, moters atėjimui priešinosi, tačiau ir drausti, pagal jogos taisykles, neturėjo teisės: negalima uždrausti žmogui augti ir tobulintis. Ir šiandieną mes matome tokį paveikslą: 2/3 užsiiminėjančių salėje – moterys. Dėl šios priežasties kai kas klaidingai žiūri į jogos praktiką – kaip į fizinio aktyvumo užsiėmimus silpnesnei lyčiai. Nors visų pirma, joga – disciplina, kad jos laikytis, reikalinga valia – čia nėra skirstymo į vyrišką ir moterišką.

Priežasčių, kodėl jogoje daugiau moterų, daugybė: jos daugiau rūpinasi grožiu ir kūno sveikata; domisi kažkuo neįprastu, esančiu ezoterikos sferoje; jos atviros madingoms tendencijoms ir naujienos; labiau jausmingos, pažeidžiamos ir pagal nuojautą randa būdus išsikrauti nuo kasdienių rūpesčių. Tačiau pokalbis straipsnyje dabar apie kitką.

Jogų postulatui, kad gimimas moteriškame kūne – tik vienas iš žmogiškos sąmonės evoliucijos etapų, neverta susidaryti išankstinės nuomonės apie tai. Tai nuostabi ir pagarbi rolė, turi daugybė įdomių momentų, kaip ir kiekvienas pereinamas periodas. Pradėsime nors nuo to, kad moteris nuo prigimties jau turi viską būtiniausią palankiam augimui. Pirmu reikalu, nematerialų rezervą – energiją, kuria pastoviai pripildyta. Ji energinga ir visada gali įkvėpti. Būtent vyrui, iš pradžių, moteris – tai energijos šaltinis, nors gali būti ir viena iš energijos praradimo priežasčių.

Gyvenimo procese dėl netinkamo auklėjimo, neišmanymo, aplinkos įtakos, mados ir asmeninės karmos moteris švaisto savo „dovanas“ ir, galų gale, gali jas prarasti.

Jeigu jogos nauda vyrams tame, kad atsiranda jėgos padarysi save (juk vyru dar reikia tapti!), tai dar nepametusiai moteriai joga gali tik aptvarkyti ginčytinus, jos nepatenkinančius momentus. Tapti dar geresne savo versima, jei ji buvo kažkada. Pagal Kūrėjo sumanymą, moteris nuo pat pradžių yra nuostabi.

Įprastai nuostabios lyties moteriai, gimtų ji dėkingomis sąlygomis ir harmoningai vystydamasi, nieko daryti ir nereikėtų. Ir tokios moterys yra, jos suvokia savo pranašumus, yra išmintingos ir laimingos savo gimime, tačiau jas taip pat galima sutikti jogos salėse. Jos paieškose ir sprendžia kažkokias savo užduotis, sveikatos, šeimos arba darbo. Šiuolaikinės moters gyvenimas pagal stresą, atsakomybę ir savirealizacijos lygį šiandieną nesiskiria nuo vyrų gyvenimo.

Kuo joga naudinga moteriškam organizmui

Fiziniame plane jogos nauda moteriškam organizmui iš pradžių tame, kad padėti sutvarkyti endokrininės sistemos darbą. Čia nuostabioji lytis sudėliota sudėtingiau nei vyrų. Yra netgi toks pasakymas: „Moteris – savo hormonų įkaitė“. Nesklandumai su vienu galima išvesti iš rikiuotės daugelį kitų. Procesų normalizacijai, pratekančių apatinėse čakrose, gali asanos dubens atvėrimui, preso manipuliacijos ir darbas su užraktais (bandhomis), mudromis.

Vidiniai organai, darantys įtaką endokrininei sistemai – hipofizė, skydliaukė, antinksčiai, kiaušinėliai, turi dirbti tvarkingai ir sudėlioti kaip apatiniuose, taip ir viršutiniuose centruose. Svarbu, kad į užsiėmimus įeitų jogos praktikos, padedančios sinchroniškai dirbti visas čakras.

Kartu su hormonais, reikia stabilizuoti nervų sistemą. Moteriškas protas gerokai judresnis nei vyriškas. Vyrai linkę apgalvoti vieną situaciją visapusiškai, pas moteris galvoje sutepa kelios versijos vieno ir to pačio, plius papildomi ir visiškai pašaliniai. Toks „orkestras“ galvoje sukuria daug nemalonumų. Jogos nauda moterims tame, kad ji padeda joms „žaisti darniai“. Relaksacijos praktika (joga-nidra, Šavasana, meditacija), raminančios kvėpavimo technikos (apanasati, Nadi Šodhana), dėkingai įtakoja psichiką. Padeda atsikratyti nuo abejonių, paliesti tikus poreikius ir išvengti nereikalingos įtakos, kuri proto turbulencijos jėga taip pat yra didelė problema moteriai.

Damos nuo prigimties neišsiskiria rankų jėga, presu, tačiau šios sritys pas nuostabią lytį silpnesnės, nei reikalaujama. Čia būtina išlaikyti balansą. Jėgos pozų nauda moterims akivaizdi, tačiau ir įsikibti į jas negalima periodais, kai kūnas šalinasi nuo toksinų. Svarbu atsižvelgti ir psichinį efektą: pozos jėgai iššaukia disbalansą ir agresiją. Kita vertus, sistematizuotas ir vykdomas laiku jėgos krūvis padeda kontroliuoti emocijas, jas perdirbant į labiau pozityvų kelią. Pavyzdžiui, supykus nepradėti rėkti, o padaryti atsispaudimų (10 kartų turėtų būti pagal jėgą) arba kažką pradėti daryti, pavyzdžiui tvarkyti namus.

Kalba eina apie sugebėjimą perdirbti tas emocijas, kurios gali atnešti žalą savininkei ir ją supantiems žmonėms. Tai jau darbas su aukštesniais centrais. Asanos, atveriančios krūtinės ląstą padeda išlieti jausmus, nieko neužkabinant. Pilnumoje, emocinė moters prigimtis stichinė ir prastai pasiduoda valios pastangoms. Spaudimas atveda į psichosomatinius susirgimus. Jogos nauda moteriai tame, kad ji padeda geriau išmokti savo pasireiškimus ir išmokti nesulaikyti perpildytų jausmų, o adekvačiai juos išreikšti.

Subalansuotas žmogus ir atrodo patraukliau. Grožis – svarbiausias aspektas moteriai. Joga prideda išorinio patrauklumo (susinormalizuoja svoris, pasveiksta ir išsivalo oda, pasitempia figūra, atjaunėja) vidinės (harmonijos, optimizmo, charizmos, pasitikėjimo savo moteriška jėga). Visa tai be išvarginančių treniruočių. Tuo labiau, jogos užsiėmimai su laiku pradeda atnešti pasitenkinimą. Mokėjimas pasitenkinti procesu – daugumoje moteriška savybė.

Dvasiniame plane asmeninis moters augimas, jeigu būtina, tikrai įvyks, o su juo pasikeis ir gyvenimo kokybė. Moters užduotis, kaip ir vyro – tarnystė. Būtina tik padaryti pasirinkimą, kuriam arba kam tai pašvęsti. Jeigu moteriškas gimimas tik pereinamas etapas, tai tikslingiau tarnauti tam, kas ant aukštesnio išsivystymo laipto – vyrui, išsirinkus tarp jų vertą, o jau per jį – Absoliutui. Tačiau laikas, kuriuo mums pasitaikė gyventi Žemėje, suteikia daug skirtingų formų savo paskirties išpildymui. Jogos užsiėmimų nauda tame, kad ji padeda suvokti paskirtį ir užsiimti gyvenime savo ketinimų įgyvendinimu.

Kokia jogos nauda kūnui

Joga, kaip sveikatinimo būdas, užkariauja vis daugiau gerbėjų. Būna, kad žmonės užsiima – situacija pagerėja, jie meta vaikščioti ir grįžta, kai iš naujo darosi blogai. Jeigu norisi grąžinti sveikatą ilgalaikėje perspektyvoje, reguliarią praktiką verta daryti gyvenimo būdu, tada ir jogos nauda sveikatai nebus laikina, o susikaups ir taps natūrali.

Jeigu reikia susitvarkyti su konkrečiu susirgimu ir nėra noro gilintis į metodologiją, prašome. Joga sėkmingai tarnauja tiem tikslam per atskirą kryptį – jogaterapija. Pavyzdžiui, pilvo manipuliacijos sprendžia daugybę virškinimo traktų užduočių be vaistų. Šiandieną dar jauni ir veiklūs žmonės dažnai serga artritu. Jogos užsiėmimai gali palaikyti sąnarius geroje būklėje ir iki daktarų įsikišimo reikalas neprieis.

Jeigu jūs dažnai peršalate, tai valymosi metodai, prieinami kvėpavimo pratimai ir asanos krūtinės ląstos zonai padės pasidaryti atsparesniems įvairiems virusams. Reguliarus asanų, pranajamų ir valymosi technikų atlikimas netgi homeopatinėmis dozėmis padės nuimti skausmą nugaroje ir kituose stuburo srityse, padarys jį lankstų. Dabartiniu laiku, labiausiai progresyvūs medicinos atstovai mūsų šalyje (Rusijoje) ir ne tik, aktyviai taiko jogos technikas asmeninės sveikatos normalizavimui, rekomenduoja jas savo pacientams.

Kokia jogos nauda sielai

Išeina stresas, nerimas ir depresija. Juos pakeičia ramybė ir produktyvumas. Susibalansuoja spaudimas ir širdies ritmas. Raumenys įgauna tonusą, kūnas – reljefą. Sumažėja apetitas, normalizuojasi svoris ir pakyla imunitetas. Pagerėja laikysena, visa išorė įgauna žvalumo. Gerą bendrą savijautą pastebi visi pirmus kartus patekę į jogos pamoką. Tapę ramesniais, daugelis pradeda girdėti savo intuiciją. Išeina automatinės reakcijos, vietoj to gimsta minčių ir veiksmų sąmoningumas. Gyvenimas įgauna ryškių spalvų.

Žmonės grįžta prie seniai paliktų mylimų užsiėmimų, darosi laimingesni arba pradeda mokytis kažko naujo, aktyviai reikšdami savo pozicija gyvenime siekiant tikslų. Baimė užleidžia vietą giluminiam savo esminių užduočių suvokimui ir žmogus palaipsniu tampa savo likimo šeimininkas. Tai ir yra sveikas, sąmoningas gyvenimo būdas, kurio daugelis siekia, naudodami įvairias priemones. Joga dirba kompleksiškai.

Jogos nauda tame, kad organizmas ateina į normą. Pasakysite, skamba kukliai. Kita vertus, šiais laikais būti sveiku ir adekvačiu žmogumi – tai pasiekimas. Visi seniai pamiršo, kas ta norma?! Dauguma, dėl skirtingų priežasčių, seniai nuo jos nukrypo ir įgavo daugybę problemų. Nepaisant į valstybės pastangas kultivuoti tarp visuomenės sveiką gyvenimo būdą, atneštam iš išorės mokymui tai kol kas gaunasi efektyviau. Praktikuokite. Jeigu joga ir ne panacėja, tai labai daug ką žmogaus gyvenime gali pastatyti į savo vietą.

Straipsnio autorė Veronika Mysnik

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba