Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Karma joga: kelias keisti savo likimą. Gintautas

  • Kas yra karma?
  • Kas yra ego?
  • Kaip pakeisti savo likimą?
  • Individualios sąmonės transformacija iš egoisto į altruistą.
  • Advaita Vedanta kasdieniame gyvenime.

Reinkarnacija – žodis verčiamas kaip “pakartotinas atgimimas”. Kaip sako visos didžiosios religijos, gyvenimo prasmė – “realizuoti Dievą ar Esatį”. Šitai nepasiekiama vieno gyvenimo metu. Norint pasiekti dvasinės evoliucijos tikslą, reikia nesuskaičiuojamos daugybės gyvenimų – atgimti akmeniu, augalu, gyvūnu ir galiausiai žmogumi. Tik būnant žmogumi galima išsivaduoti iš gimimo-mirties ir atgimimo rato. Krikščionybėje reinkarnacijos sąvoka egzistavo iki 553 metų gegužės 5 dienos, kai Penktajame Visuotiniame Bažnyčios susirinkime įvykusiame Konstantinopolio sobore, buvo panaikinta balsavimo būdu.

Samskara – subtilusis praeitų gyvenimų patirčių įspaudas, giliai įsirėžęs proto substancijoje. Elgseną nulemiantys proto šablonai. Mąstymo įpročiai.

Indriyja. Jusliniai organai. Penki pažinimo jutimai (jnana indriyas): skonio, lietimo, uoslės, regos, klausos jutimai ir penki veiksmo organai (karma indryas): plaštakos, pėdos, liežuvis, išeinamoji anga, lytiniai organai.

Karma – veiksmas. Veiksmo atoveiksmio arba priežasties – pasekmės dėsnis.

Yra trys karmos rūšys:
Sančita (sanskr. Sanchita) – visa praeityje sukaupta karma. Dalis jos matoma asmens charakteryje, polinkiuose, gabumuose, sugebėjimuose ir troškimuose.

Prarabdha – vaisius duodantys darbai – tai ta dalis praeityje sukauptos karmos, kuri atsakinga už dabartinį kūną. Tai jau sunokęs derlius. Jo negalima išvengti ar pakeisti. Ji sunaikinama tik ją patiriant ir išgyvenant. Tenka mokėti praeities skolas.

Agami – dabartiniai darbai – karma, kuri kuriama ateičiai. Ji dar vadinama kryamana arba vartamana.

Mokša (sanksr. Moksha) – išsivadavimas; išsilaisvinimas. Šis terminas reiškia išsilaisvinimą – išsivadavimą iš karmos dėsnio poveikio ir gimimų-mirčių rato.

Budhi – intelektas. Intelektas daro išvadas apie objektą pasitikslindamas-palygindamas informaciją su buvusiomis patirtimis, slypinčiomis giliau pasąmonėje Čitoje.

Ahamkara – ego, egoizmas. Tai – savimi patenkintas proto aspektas. Jis atskiria individą nuo visumos ir nuo savasties, nes ego pasireiškia per “Aš” individualumą. Ego pripildytas troškimų, pasididžiavimo, pykčio, gobšumo, nesuvokimo, pavydo, gašlumo ir neapykantos. Ahamkara yra didžiausias ramybės priešas.

Manas – protas; mąstymo principas arba priemonė.

Čita (sankr. Chitta) Raja jogoje apibūdina proto substratą – visą protą – Antaharana.
Vedantoje Chitta reiškia pasąmoninį protą.

Paskaitą veda Gintautas.