Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Padapudža – senovinis tėvų ir mokytojų pagerbimas plaunant jiems kojas

Padapudža

Padapudža – tai senovinis vedinis ritualas, išreiškiantis pagarbą tėvams arba dvasiniams mokytojams (guru), gerbiamiems svečiams, šventiems žmonėms. Tokiu būdu jiems išreiškiamas nuolankumas ir pagarba už jų rūpestį, išmintį, gerovę, turtus, energiją, kuriamą gerovę.

Žodis „pada“ išvertus iš sanskrito reiškia pėdą.

Indų tradicijoje laikoma, kad kiekviena gyva būtybė yra Dievo dalelė, todėl išreikšdami padėką Aukščiausiajam esančiame kito kūne, kartu prisipildome didingųjų dorybių.

Galvodami apie vyresnius per mintis, per žodžius, per žvilgsnius, per prisilietimus mes gauname jų palaiminimus.

Indijoje yra įprasta paliesti pėdas ir gauti palaiminimą. Induizme praktiškai visose šeimose atliekamas šis gestas. Tikima, kad kai žmogus nusilenkia žemyn ir paliečia vyresniųjų pėdas, jų ego yra sumažinamas ir toks poelgis išreiškia pagarbą amžiui, patirčiai, pasiekimams ir žmogaus išminčiai, kieno pėdos yra paliečiamos. Mainais vyresnysis žmogus palaimina žmogų, kuris paliečia jo pėdas. Laikoma, kad pirma mes turime pagerbti mūsų tėvą ir motiną, tuomet Guru ir tik tuomet mes turime pagerbti Dievą.

Tam, kad tokie poelgiai netaptų mechaniški, verta savyje ugdyti doras, tyras vidines savybes, poelgius, santykį į aplinkinį pasaulį: nuolankumą, geranoriškumą, pagarbumą, dėmesingumą, susilaikymą, kuklumą, paklusnumą (išmintingiems), kantrybę, sąžiningumą, dosnumą ir supratingumą tam, kodėl tai yra daroma.

Pėdų nuplovimo tradicija vadinama Padapudža (pada puja):
https://youtu.be/K6l7lypXyT8

Nusilenkimas ir palietimo tradicija įprastai vadinama Charan Sparsh arba Pranam:
https://youtu.be/CQplFtWZLxw
https://youtu.be/iebtfX9_gic

Budizmo tradicijoje yra Tibeto nusilenkimai:
https://youtu.be/GYI7YtCxJ8s

Panašios pagerbimo formos egzistuoja daugumoje tradicijų.

Įprastam šiuolaikiniam žmogui tai gali atrodyti gana neįprastas būdas išreikšti pagarbą.

Visa tai yra darbas siekiant išvalyti savo aptemusį protą.

Mokiniai atlieka Padapudžą savo tėvams:
https://youtu.be/hrNYwdzA01I

Mokytoja Mata Amritanandamayi:
https://youtu.be/me99AqrUNn0

Padapudža atliekama 90 metų proga:
https://youtu.be/RM3agomARJg

Tėvams:
https://youtu.be/IyAOrjhRe7c
https://youtu.be/nlVDg-7ZME4

Žmona atlieka Padapudžą vyrui:
https://youtu.be/9pppbQPGINM

Dukra atlieka Padapudžą tėvui:
https://youtu.be/wuKn3b2Gb8k