Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Dvasinės praktikos. Panagrinėsime kai kurias iš jų

Egzistuoja nuomonė, kad vaikas – tai „švarus lapas“ ir tai, kas į jį bus įdėta iš aplinkos, taip ir formuosis jo asmenybė. Tačiau ne viskas taip paprasta. Netgi iš fizinio požiūrio taško, vaikas – tėvo ir motinos genetinės informacijos susijungimas, kuris neša savyje ir charakterio ypatumus, ir temperamento tipą, ir galimus talentus, ir kitus polinkius. Kaip teigiamos, taip ir neigiamos žmogaus savybės iš dalies nustatytos jo genais. Pavyzdžiui, toks sunkus sutrikimas, kaip šizofrenija, didžiojoje daugumoje atvejų nustatomas būtent dėl genetiško polinkio. Todėl, netgi iš visiškai fizinio požiūrio, naujai gimęs jau nėra „švarus lapas“.

Šalia fizinio lygio, egzistuoja tokie suvokimai, kaip karma ir reinkarnacija. Iš šio požiūrio taško, kiekvienas žmogus, atėjęs į šį pasaulį, jau už savo pečių turi bagažą iš praėjusių gyvenimų. Ir tai, kaip buvo pragyventi praėję gyvenimai, tai nustatys kokia karma yra sukaupta pas žmogų. Čia svarbu išnagrinėti klausimą: kur saugoma žmogaus karma?

Atlikus veiksmą, savo prote mes paliekame įspaudą. Veiksmo atlikimo metu, pas kiekvieną iš mūsų yra kažkokia motyvacija (veiksmai be motyvacijos vadinasi akarma ir neturi pasekmių) ir įspūdžiai nuo padarytų veiksmų, kuriuos mes gauname veiksmo atlikimo proceso metu. Visa tai sukuria žymę mūsų prote ir tas įspaudas ten saugomas. Po mirties šie įspaudai niekur nedingsta, jie išsisaugo subtiliuose mūsų proto apvalkaluose (sluoksniuose). Naujame gimime visi šie įspaudai darys įtaką mūsų poelgiams ir mūsų gyvenimui.

Tokiu būdu, net jeigu žmogus nuo gimimo gyvens kažkokioje dėkingoje, iš moralios energijos požiūrio, taip vadinamoje „sterilioje“ vietoje, karminiai įspaudai jo prote vis tiek darys įtaką jo sąmonei. Žinoma, supanti aplinka taip pat svarbus lemiantis faktorius. Jeigu žmogus nuo gimimo, pavyzdžiui, gyvena kažkur vienuolyne ir užsiima dvasinėmis praktikomis, jo karma ir aptemimai (омрачения) pasireikš pačiu nekalčiausiu būdu. Tačiau kadangi dauguma iš mūsų gyvena miestuose ir sąlygose, neypatingai tinkančiose dvasiniam augimui, tai mūsų karminiai įspaudai kartais pasireiškia netikėtai – kaip įvairiomis nemaloniomis situacijomis, taip ir paprastais aptemimais, kuriems vykstant, mes patys kuriame sau problemas.

Kaip tai vyksta? Panagrinėkime patį paprasčiausią pavyzdį, kai žmogus dirba kažkokiu marketingo specialistu ir jo užduotis – „sodinti“ žmones ant troškimų ir sukurti palankias sąlygas žmonių degradacijai. Ir kokios gi bus to pasekmės? Jeigu žmogus praėjusiame gyvenime (arba šiame) prisidėjo prie to, kad kažkas vienaip ar kitaip degraduotų, tai šiame gyvenime ir pas tokį žmogų greičiausiai bus nepaaiškinama, neįveikiama trauka prie, švelniai tariant, įvairių keistų pramogų (развлечение), kurios palaipsniui ves jį į degradaciją. Tokia trauka pasireikš ne iš karto. Karminių įspaudų realizacijos ypatingumas tame, kad jie gali „snūduriuoti“ ilgus metus ir netgi keletą gyvenimų iki tol, kol nepasireikš tinkamos sąlygos karmos sugrįžimui. Todėl anksčiau arba vėliau toks žmogus papuls į tokį informacinį lauką, kuris sukurs situacijas tam, kad jis „pasėstų“ ant kažkokių keistų pramogų. Jis būtinai susidurs su informacija apie tai, kad tai linksma ir nekenksminga. O paskui ras ir bendraminčius. Viskas susidės taip, kad žmogus pradės degraduoti ir tai sąlygota (nulemta) karmos. Kaip to išvengti?

Jeigu žmogus jau susidūrė su žiniomis apie karmos dėsnį – tai didžiulis palaiminimas. Todėl tokiu atveju žmogus gali pradėti gyventi sąmoningai ir veikti ne pagal savo karmos poveikį, o atsekinėti savo proto tendencijas ir stengtis įveikti vienas ar kitas, kurios veda į degradacija. Čia atsiranda klausimas apie tai, kaip gi išeiti iš savo karmos įtakos poveikio?

Iš karto verta sugriauti tam tikrą iliuziją apie tai, kad galima pilnai išeiti iš savo karmos įtakos. Deja, yra pavyzdžiai, kai to pačio alkoholizmo karma ant tiek sunki, kad žmogus jau keletą metų gyvena, atrodo, sąmoningą gyvenimą, dvasiškai vystosi, tačiau periodiškai tęsia vartoti alkoholį ir būtų laimingas jį metęs, tačiau neturi jėgų to padaryti. Tai ženklas, kad praėjusiame buvo dedamos didesnės pastangos kitų girdymui. Tokiu būdu, pilnai nustatyti sukauptos karmos poveikį žmogaus gyvenimui vargu ar pavyks. Tačiau pakeisti savo proto tendencijas, nukreipti jas į dėkingas (geras, teigiamas) vėžes – tai pilnai įmanoma. Tuomet negatyvios karmos sėklos, kurias mes pasodinome, palaipsniui bus naikinamos.

Dvasinės valymosi praktikos

Taigi, kokie yra metodai ir būdai valyti savo sąmonę nuo negatyvios informacijos ir karminių įspaudų? Kaip mes jau išsiaiškinome, sukaupta karma ir mus supančios aplinkos įspaudai saugomi mūsų prote. Vadinasi, reikia dirbti su savo protu. Egzistuoja keletas būdų paveikti savo protą:

1. Hatha-jogos praktika. Vienas iš pačių paprasčiausių metodų paveikti savo protą. Atrodo, kaip darbas su fiziniu kūnu gali daryti įtaką protui? Hatha-jogos praktikos metu, mes jaučiame diskomfortą ir tai dar poveikį mūsų protui. Visų pirma, askezė jį disciplinuoja, visų antra, kęsdami askezę ant kilimėlio, mes taip pat šaliname negatyvią karmą. Todėl, kad negatyvi karma naikinama patiriant kančias (путём переживания страданий). Šiuo atveju, mes sąmoningai įvedame save į kančią, kad sunaikinti savo praėjusių veiksmų karmines pasekmes.

2. Mantrų kartojimas – jau gerokai sudėtingesnė praktika ir kartu labiau efektyvi. Kai kuriems gali pasirodyti, kad kažkokių keistų garsų kartojimas – tai tuščias laiko leidimas. Tačiau neverta skubėti su išvadomis. Visų pirma, mantrų kartojimas neša savyje tos mantros energetiką. Visų antra, mantrų kartojimas daro poveikį netgi grynai fiziškam lygiui ir tuo gali įsitikinti kiekvienas. Viena iš pačių žinomiausių mantrų – mantra OM. Ji tariama kaip „A-O-U-M“. O dabar pabandykite tarti, ištempdami raides ir vienu metu padėkite rankas ant viršugalvio. Tariant mantros garsus galima pajausti, kaip smegenys veikiamos vibracijos. Šios vibracijos labai teigiamai veikia smegenis. Pakanka nors valandą arba dvi kartoti mantrą OM su pilna koncentracija į garsą, kad pajausti, kaip jūsų sąmonėje ir energetikoje įvyksta pokyčiai. Dar viena žinoma mantra – mantra OM MANI PADME HUM. Ši mantra bodhisatvos Avalokitešvaros, kuris budizme skaitomas absoliučiu visų Budų atjautos įsikūnijimu. Poveikio principas tas pats: kartojant mantrą, mes garsais darome poveikį savo fiziniam ir energetiniam kūnui. Yra keletas atlikimo variantų. Variantas OM MANI PADME HUM darys poveikį trečiai čakrai. Šį variantą gali praktikuoti tie, pas ką problemos su godumu, gobšumu.

O variantas OM MANI PADME HUNG darys poveikį antrai čakrai. Šis variantą tinkamas praktikuoti tiems, pas ką priklausomybė jusliniams pasitenkinimams. Taip pat šis atlikimo variantas bus efektyvus kovoje su baimėmis, padidėjusiu emocionalumu ir taip toliau. Taip pat šios mantros kartojimas kurs energetinį ryšį su bodhisatva Avalokitešvara ir mes auginsime savyje pagrindinę jo savybę – atjautą visoms gyvoms būtybėms.

Taip pat galinga valymosi praktika yra malda. Pavyzdžiui, krikščioniška malda „Tėve Mūsų“ (Отче Наш). Kartojant kasdien po keturiasdešimt kartų, ši malda daro galingą valomąjį poveikį sąmonei. Tą patį galima pasakyti apie islamo maldą „Al Fatiha“. Egzistuoja daugybė pavyzdžių, kai maldos kartojimo praktika pas žmones pašalindavo sunkias fizines ligas. Tame nėra nieko stebėtino – fiziniame lygyje visų ligų priežastys yra mūsų sąmonėje ir energetikoje. Darant poveikį savo sąmonei ir energetikai su maldos pagalba, mes pašaliname šias problemas. Egzistuoja kitos mantros ir maldos, kurios taip pat yra efektyvus instrumentas darbui su savo protu.

Mantra – galingas instrumentas sąmonės valymui nuo karminių įspaudų ir supančios aplinkos poveikio.

3. Dar viena sąmonės valymo praktika yra atgailavimas. Budizmo tradicijoje yra tokia praktika Uposatha. Tai ypatinga vienuolių ceremonija, kurioje skaitomi vienuolių įžadai, o tas, kas juos sulaužė – išeina ir atgailauja. Tačiau ir pasauliečiui atgailavimas taip pat aktuali praktika. Kam ir dėl ko tai reikalinga? Svarbu suvokti, atgailavimas – tai nėra saviplakos aktas. Tokia forma prie nieko gero, apart kompleksų, neatves. Atgailavimas, kuris veda į tobulėjimą – tai pilnai sąmoningas savo klaidų ir, svarbiausia, intencijos (ketinimo) sukūrimas, kad tokių klaidų daugiau nekartoti. Mes negalime pakeisti praeities, todėl užsiiminėti savigrauža ne pati geriausia mintis. Tačiau kurti ketinimą daugiau nebeatlikti tų poelgių, už kuriuos mums gėda – tai labai teigiama praktika, kuri valo sąmonę.

4. Raštų (Šventraščių) skaitymas – taip pat galingas valymo instrumentas. Atrodo, kaip skaitymas gali mums padėti išvalyti protą? Visų pirma, čia taip pat yra energetinis aspektas. Skaitant senus raštus, tokius kaip Vedos, budistiškos sutros arba bet kokie kiti šventi raštai, mes nustatome energetinį ryšį su tais, kas rašė šiuos tekstus, o svarbiausia, su tais, apie ką parašyti šie tekstai. Jeigu mes skaitysime, pavyzdžiui, budistiškas sutras – koncentruosimės į Budą ir jo mokymą. Šis energetinis ryšys valys mūsų sąmonę. Visų antra, dažniausiai, jeigu žmogus susiduria su tam tikru tekstu, didelė tikimybė, kad jis jau skaitė jį praėjusiuose gyvenimuose. Jeigu mes šiame gyvenime susidūrėme iš naujo su šiuo tekstu ir pradėsime jį skaityti, tai pilnai įmanoma, galėsime automatiškai evoliucionuoti iki to lygio, kurį mes turėjome praėjusiuose gyvenimuose, kai jau skaitėme šį tekstą. Taip pat, mūsų viduje raštų skaitymas pašalina neigiamą informaciją. Kokia informacija yra neigiama? Filmai, serialai, visa šiuolaikinė muzika ir taip toliau – visa tai užteršia mūsų sąmonę, neleidžia mums prisikasti iki esmės ir suvokti, kas mes iš tiesų esame.

Įsivaizduokite stiklinę su purvinu vandeniu, kurią pastatė po švaraus vandens srove. Palaipsniui, pagal švaraus vandens patekimo į stiklinę galimybes, vanduo keisis į švarų. Tas pats įvyksta ir su mūsų sąmone, kai mes skaitome šventus tekstus – įvyksta informacijos pakeitimas. Egzistuoja nuomonė, kad mes gebame suvokti tik 3% gaunamos informacijos. Tai yra, kad pilnai suvokti kažkokį tekstą, jį reikia perskaityti minimaliai 33 kartus. Tai gali pasirodyti keista, tačiau patirtis rodo, kad netgi skaitant keletą dešimčių kartų vieną ir tą patį tekstą, kiekvieną kartą atsiveria nauja prasmė, kiekvieną kartą galima pamatyti kažką naujo.

5. Meditacija, tikriausiai, vienas iš labiausiai efektyvių instrumentų darbui su savo protu. Dalykas tame, kad karminių įspaudų sunaikinimas įvyksta proto sustabdymo metu. Proto sustabdymas galimas tik trijuose situacijose: gili kominė situacija, mirimo momentas ir meditacija. Žinoma, optimaliausias variantas yra meditacija. Beje, būtent tuo paaiškinamas tas faktas, kad po buvimo komoje arba pergyvenant klinikinę mirtį, žmogaus asmenybė pasikeičia kardinaliai. Tai įvyksta toli gražu ne todėl, kad žmogus patyrė šoką. Nors, kažkokia prasme, tai taip pat daro įtaką, tačiau pagrindinę rolę čia užima faktas, kad proto sustabdymo metu, prote įvyksta kažkokių karminių įspaudų sunaikinimas. Todėl žmogus pradeda gyventi kitaip (по-новому). Tai visiškai nereiškia, kad reikia save privesti iki komos arba klinikinės mirties būsenos – gili meditacija turi tą patį efektą. Jeigu pavyks įsisavinti meditaciją ir ją praktikuoti reguliariai, poveikis sąmonei bus labai galingas. Jūs pastebėsite, kad jau po kelių mėnesių kokybiškos ir reguliarios meditacijos, jūsų sąmonė pasikeis kardinaliai.

6. Šatkarmos – valymosi technikos (veiksmai). Šatkarmos – tai šešios valančios praktikos, kurios daugiau orientuotos į kūną, tačiau kai viskas susiję, tai poveikis energetikai ir sąmonei taip pat įvyksta. Vienas iš efektyviausių sąmonės valymo metodų yra Trataka. Trataka – tai koncentraciją į tašką, atvaizdą arba žvakės šviesą. Kiekvienas gali išsirinkti tai, kas jam bus patogu: galima nupiešti ant sienos tašką, pakabinti prieš save atvaizdą, pavyzdžiui, Budos arba uždegti žvakę. Toliau koncentruojamės į išsirinktą objektą. Tai daro galingą valantį poveikį sąmonei. Praktikuojant tokią koncentraciją pasakoja, kad tokiu būdu atsikratoma sunkių priklausomybių: alkoholio, tabako ir kitų.

Tai efektyviausi metodai, kurie daro poveikį sąmonei. Jie leidžia palaipsniui valyti mus nuo sukauptų karminių įspaudų ir žalingos neigiamos informacijos, kurią mes į save dedame sąmoningai arba nesąmoningai. Tokio dvasinio valymo procese gyvenimas pradeda keistis į gerą pusę – jūs ir patys tai pajausite.

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba