Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Jogos meistrai

Copy of Copy of Copy of Copy of Green modern Travelling Youtube Thumbnail (4)

Indija užaugino daugybę žinomų jogos meistrų, kurie dalinosi savo žiniomis ir patirtimi visame pasaulyje. Šiame straipsnyje mes panagrinėsime gerai žinomų jogos mokytojų gyvenimus, kurių veikla padarė jogai pozityvų poveikį visame pasaulyje.

Tirumalai Krišnamačarija: Šiuolaikinės jogos tėvas

Tirumalai Krišnamačarija (1888-1989) buvo vienas iš svarbiausių mokytojų, kuris atgaivino hatha jogą. Jo gilios jogos, ajurvedos ir sanskrito žinios padėjo pagrindą šiuolaikinės jogos atsiradimui. Jo mokymai padarė didžiulį poveikį pasaulinei jogos bendruomenei.

Tirumalai Krišnamačarija buvo išsilavinęs įvairiose srityse, įskaitant jogą, filosofiją, sanskritą, logiką ir gramatiką. Jis mokėsi pas kelis gerbiamus mokytojus, įskaitant savo tėvą, kuris buvo patyręs mokslininkas ir jogas. Būdamas jaunas Krišnamačarija ėmėsi dvasinių ieškojimų, keliavo į Himalajus, kur mokėsi pas legendinį jogą Ramamohaną Brahmačari daugiau nei septynerius metus.

Per šį laiką Krišnamačarija įvaldė įvairias jogos asanas, pranajamų technikas ir kitus jogos praktikos aspektus. Taip pat jis studijavo Patandžalio Jogos Sūtrą, Hatha Joga Pradipiką ir kitus klasikinius jogos tekstus, gilindamas savo žinias senovine išmintimi ir jogos principais.

Krišnamačarijos grįžimas iš Himalajų buvo pažymėtas jo misijos pradžia Hatha Jogos mokymo atgaivinimui. 1924 metais jis įkūrė jogos mokyklą, kurią globojo Maisūro Maharadža, kur mokytojas mokė įvairių jogos formų, įskaitant Aštanga Vinyasa Joga, kuri buvo gauta iš rankraščių, kuris buvo išmoktas iš jo guru.

Krišnamačarijos įtaka jogos pasauliui neapsiribojo jo mokymais, nes jis vadovavo keliems žinomiems jogos meistrams, kurie toliau formavo pasaulinį jogos braižą. Tarp jo mokinių buvo ir B. K. S. Iyengar, K. Pattabhi Jois, Indra Devi ir jo sūnus T. K. V. Desikačar. Šie mokiniai tęsė Krišnamačarijos mokymus, kiekvienas vystydamas jų asmeninius jogos stilius, kurie tapo plačiai praktikuojami visame pasaulyje.

B. K. S. Iyengar: Jogos pasaulio pionierius

Bellur Krišnamačar Sundararadža Iyengar (1918-2014) yra geriau žinomas, kaip B. K. S. Iyengar, legendinis jogos instruktorius, įkūręs Iyengar jogą. Jo mokymo stilius sufokusuotas į tikslumą, padėčių atstatymą, naudojant blokus, diržus, papildomas priemones, kad būtų teisingai atliekamos jogos asanos. Iyengaro įtaka jogos pasauliui buvo milžiniška. Jo metodą taikė ir mokėsi daugybė jogos mokyklų.

Pirmoji mokytojo knyga „Light on Yoga“ buvo publikuota 1966 metais, ji tapo tarptautiniu bestseleriu ir dažnai yra vadinama „jogos biblija“. Knyga buvo išversta į įvairias kalbas ir yra tikslus gidas praktikuojantiems jogą visame pasaulyje.

1975 metais Iyengar įkūrė Ramamani memorialinį jogos institutą (RIMYI) Punoje, Indijoje, kuris tapo pavyzdiniu jogos švietimo, mokymo, tyrimų centru. Institutas pritraukė mokinius ir mokytojus iš viso pasaulio, kurie atvykdavo praktikuoti Iyengar Jogą tiesiogiai iš meistro ir jo šeimos.

Iyengaro mokymai sulaukė tarptautinio pasaulinio pripažinimo, o per savo gyvenimą jis gavo daugybę apdovanojimų, įskaitant prestižinį Padma Vibhushan, antrą pagal dydį prestižinį civilių apdovanojimą Indijoje. Žurnalas Time Magazine 2004 metais įvardino jį kaip vienu iš top 100 įtakingiausių žmonių pasaulyje.

B. K. S. Iyengar mirė 2014 metais rugpjūčio 20 dieną, tačiau jo įtaka jogos pasauliui išlieka nepakeičiama. Milijonai žmonių praktikuoja Iyengar jogą visame pasaulyje ir šio didingo meistro mokymai toliau įkvepia ir veda jogos praktikus kelionėje į fizinę sveikatą ir dvasinį tobulėjimą. Savo inovatorišku požiūriu, rašymu, atsidavusiu mokymu, B. K. S. Iyengaras paliko neišdildomą pėdsaką jogos istorijoje ir daugybės žmonių gyvenimuose.

Atsižvelgiant į Iengaro pasiekimus, galima teigti, jog jis buvo vienas iš garsiausių jogos mokytojų Indijoje.

K. Pattabhi Jois: Aštanga Jogos Guru

K. Pattabhi Džois (1915-2009) buvo žinomas jogos mokytojas, kuris išpopuliarino Aštanga Vinjasa Jogą – dinamišką ir galingą jogos formą, kuri sinchronizuoja kvėpavimą su judėjimu. Šios praktikos jis išmoko iš savo guru T. Krišnamačarijos.

Pattabhi Jois paskyrė savo gyvenimą Aštanga jogos praktikai, kaip tai aprašyta Joga Koruntoje. Jis kruopščiai išstyrė ir patobulino praktiką kurdamas jogos sistemą, kuri sinchronizavo kvėpavimą ir judesius progresyviai sunkėjančia sekų tvarka. Ši dinamiška ir fiziškai daug pastangų reikalaujanti jogos forma tapo žinoma kaip Aštanga Vinjasa joga.

1948 metais Pattabhi Džois įkūrė Aštanga Jogos tyrimų institutą (žinomą kaip Shri K. Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, pervadiną 2019 metais į K. Pattabhi Jois Aštanga Yoga Shala) Maisūre, Indijoje. Institutas tapo Aštanga jogos mokymų ir praktikos centru, kuris pritraukė mokinius iš viso pasaulio, įskaitant tokias įžymybes, kaip Gwyneth Paltrow, kurios siekė išmokti šią galingą ir transformuojančią jogos praktiką.

K. Pattabhi Džois mirė 2009 metais gegužės 18 dieną, tačiau jo, kaip Aštanga jogos meistro palikimas pasilieka žinomas. Jo mokymai įkvepia ir veda mokinius visame pasaulyje, o jo įkurtas institutas Maisūre pasilieka autentiškos Aštanga jogos praktikos centru.

T. K. V. Desikachar: Vinijogos stiliaus pradininkas

Desikačar pradėjo oficialiai mokytis jogos vadovaujant savo tėvui 1960 metų pradžioje. Globojamos Krišnamačarijos jis išmoko jogos praktikos principų, filosofijos ir terapijos. Dešikačaro išsilavinimas taip pat apėmė įvairių klasikinių tekstų, tokių kaip Patandžalio Jogos Sūtrų ir Hatha Joga Pradipikos mokymas.

T. K. V. Desikačar plėtojo savo unikalų jogos stilių, kuris vadinamas Viniyoga. Šis stilius pabrėžia jogos praktikos pritaikymą prie individalių kiekvieno praktikuojančio poreikių. Šis požiūris į jogą orientuotas į individą, atsižvelgiant į jo amžių, sveikatą, gyvenimo būdą ir fizines galimybes.

1976 metais T. K. V. Desikačar įkūrė Krishnamacharya Yoga Mandiram (KYM) Čenajuje, Indijoje, kaip jogos mokymo, praktikos ir terapijos centrą. Ši vieta tapo žinoma, kuri pritraukia studentus ir mokytojus iš viso pasaulio, kurie atvyksta praktikuoti Vinijogos ir Krišnamačarijos mokymų ir principų.

T. K. V. Desikačar mirė 2016 metais rugpjūčio 8 dieną, tačiau jo įnašas jogos pasauliui ir toliau įkvepia milžiniškam kiekiui praktikų. Jo inovatoriškas darbas kuriant Vinijogą padarė milžinišką įtaką globaliai jogos bendruomenei, pabrėžiant praktikos individualizavimo ir prieinamumo svarbą visiems. Desikačar kaip pagrindinis savo tėvo mokymų nešėjas atliko esminę rolę jogos evoliucijoje įtvirtindamas, kad senovės išmintis įsitvirtintų ir išliktų aktuali ir prieinama ateities kartoms.

Swami Sivananda Saraswati: Šivananda jogos įkūrėjas

Svamis Šivananda (1887-1963) – dvasinis meistras, įkūręs Divine Life Society ir Šivananda Ašramą Rišikeše, Indijoje. Jis atliko pagrindinę rolę populiarindamas jogą vakarų pasaulyje per jo mokymus apie Radža jogą, džniana jogą, bhakti jogą ir karma jogą. Jo mokymai išdėsto holistinį požiūrį į jogą suderinant jogos asanas ir pranajamą, meditaciją, sutelkiant dėmesį į dvasinę praktiką. Šiandieną Šivananda jogos mokymas yra praktikuojamas daugybėje jogos mokyklų visame pasaulyje ir Šivanandos Ašramas toliau pasilieka dvasinių pasekėjų ir jogos praktikų centru.

Šivanandos vardas buvo Kuppusvami, jis gimė Pattamadae, Tamil Nadu valstijos rajone. Jis studijavo mediciną ir gydė žmones prieš priimdamas vienuolystę. Didžiąją savo gyvenimo dalį gyveno Indijoje, Rišikeše. Mokytojas parašė virš 200 knygų apie jogą ir vedantą.

Vienas iš jo gerai žinomų mokinių Svamis Višnudevananda išplatino mokymą daugelyje pasaulio dalių per Šivananda jogos ir vedantos centrus. Jie nėra susiję su Šivanandaos ašramais, už kuriuos atsakingi Divine Life Society.

Vaikystėje mokytojas buvo labai aktyvus ir perspektyvus mokymuose ir gimnastikoje. Leido medicinos žurnalą pavadinimu „Ambrozija“. Buvo žinomas tuo, kad nemokamai gydydavo vargstančius pacientus. Su laiku gydytojas Kuppusvami suprato, kad medicina gydo tik paviršutiniame lygyje ir tai paskatino jį ieškoti sprendimų kitoje vietoje, todėl nutarė tęsti savo dvasines paieškas.

Mokytojas Rišikeše sutiko savo guru, Višvananda Sarasvatį, kuris inicijavo jį į Sanjasių ordiną ir davė jam vienuolišką vardą. Tuomet Šivananda pasinėrė į intensyvias dvasines praktikas. Daugelį metų darė askezes ir rūpinosi sergančiais.

Svamis Šivananda nemokamai dalindavo dvasinę literatūrą. Jo žinomiausi mokiniai, kurie patys įkūrė naujas organizacijas buvo:

– Činmajananda Sarasvati, Činmaja misijos įkūrėjas.
– Sahadžananda Sarasvati, dvasinis vadovas Pietų Afrikos Dieviškojo gyvenimo bendruomenėje.
– Satčidananda Sarasvati, integralios jogos institutų įkūrėjas visame pasaulyje.
– Satjananda Sarasvati, Bihar jogos mokyklos įkūrėjas.
– Šandananda Sarasvati, Temple of Fine Arts Malaizijoje ir Singapūre įkūrėjas.
– Šivananda Radha Sarasvati, Jasodhara Ašrama, Britanų Kolumbijos, Kanada įkūrėjas.
– Višnudevananda Sarasvati, Šivananda jogos vedantos centrų įkūrėjas.

Paramahansa Yogananda: Krija jogos meistras

Paramahansa Jogananda (1893-1952) buvo vienas žinomiausių jogos meistrų, supažindinęs vakarų pasaulį su Krija jogos mokymu – galinga technika, kuri jungia jogos asanas, pranajamą ir meditaciją dvasiniam tobulėjimui. Jo knyga „Jogo autobiografija“ tapo bestseleriu nuo pat jos išleidimo 1946 metais. Ji įkvėpė daugybę žmonių įskaitant Styvą Džobsą pradėti dvasinius ieškojimus. Joganandos mokymai ir toliau daro teigiamą įtaką praktikuojantiems jogą ir ieškantiems dvasinio tobulėjimo visame pasaulyje.

Mukunda Lal Ghoš buvo Bengalo-Nagpūro geležinkelių vyriausio vadovo sūnus ir jo laukė perspektyvūs turtai ir aukšta padėtis pasaulyje. Tačiau tai buvo ne tas pasaulis, kuris jį traukė. Nuo pat ankstyvos jaunystės jis uoliai siekė Dievo, mėgo leisti laiką su šventais žmonėmis, dvasiniais praktikais. Daugelis žmonių uždavinėdavo jam gilius klausimus ir ieškodavo patarimų dvasiniuose dalykuose.

Pabaigęs vidurinę mokyklą Mukunda sutiko savo guru – Svami Šri Juktešvar Giri iš Serampūro, Bengalijos valstijos. Prie šio didingojo mokytojo pėdų praleidęs šešis mėnesius jis įgavo aukštą samadhi būseną arba pastovią vienovę su Dievu.

1917 metais Mukunda įkuria nedidelę mokyklą berniukams kaime Dihika, Bengalijos valstijoje.

1923 metais Paramahansa Jogananda išvyksta į vakarus ir pradeda vesti paskaitas ir užsiėmimus didžiausiuose Amerikos miestuose. Visur jis buvo žinomas ir laukiamas, milžiniškas kiekis žmonių atvykdavo į užsiėmimus.

Paramahansa Jogananda yra vienas iš pirmų didingųjų mokytojų, kuris vakaruose praleido didžiąją laiko dalį. Nuo to laiko stipriai paplito susidomėjimas dvasiniais Indijos mokymais ir tai buvo jo reikšmingų darbų ir pavyzdžio rezultatas.

Swami Rama: Jogos meistras ir Himalajų jogos instituto įkūrėjas

Svamis Rama (1925-1996) yra jogos meistras, kuris įkūrė Himalajų Jogos mokslo ir filosofijos institutą JAV. Mokytojas žinomas savo unikaliais gebėjimas valdyti kūno funkcijas per jogą ir meditaciją. Svamio Ramos mokymai atspindi holistinį jogos požiūrį, integruojant fizinius, mentalinius ir dvasinius aspektus. Mokytojo darbai ir toliau įkvepia jogos praktikus visame pasaulyje.

Svamis Rama gimė brahmanų šeimoje šiaurės Indijoje, nedideliame kaime. Nuo ankstyvaus amžiaus jis buvo mokomas Himalajuose savo mokytojo Bengali Baba ir vadovaujant savo mokytojui keliavo nuo šventyklos prie šventyklos ir mokėsi pas įvairius Himalajų šventuosius ir išminčius, įskaitant savo didingąjį meistrą, kuris gyveno atskiroje vietovėje Tibeto regione.

Daug metų praktikavo Himalajų uolose. Svamio Ramos mokytojas įkvėpė jį važiuoti į Vakarus. Ten jis praleido reikšmingą savo mokytojo gyvenimo dalį. Taip pat mokytojas turėjo akademinį išsilavinimą Indijoje ir Europoje.

Svamis Rama įrodė, kad mokslas ir menas yra atviri tobulam jogui. Jis buvo filosofas, parašęs 45 knygas, poetas, kuris išvertė epinę poemą per tris mėnesius, mokslininkas, ekspertas homeopatijoje ir ajurvedos medicinoje, karų menuose, architektūroje, skulptūroje, muzikoje, mokėdavo dresuoti šunis ir arklius.

Svamis Rama buvo pilnai nušvitęs Meistras, atstovavo senovės jogų mokytojų liniją, kurioje gaunamas aukšto lygio pašventinimas. Mokytojui mirus po jo pasiliko daug mokinių, kurie tęsia jo darbą. Mokytojas prisimenamas magnetine jo sielos dvasia ir stiprybe.

Swami Satyananda Saraswati: Bihar jogos mokyklos įkūrėjas

Svamis Satjananda Sarasvati (1923-2009) – gyva Indijos jogų legenda, Bihar jogos mokyklos įkūrėjas, dvasinis mokytojas milijonams praktikų visame pasaulyje, daugelio ašramų ir jogos studijų įkūrėjas. Apie meistrą kalba, kad jis pasiekė „kosminę realizaciją“, tačiau išsaugojo gebėjimą būti įprastu žmogumi. Parašė daugybę svarbių jogos knygų.

Svamis Satjananda Sarasvati gimė 1923 metais Himalajų papėdėje. Per jo namus ėjo kelias į snieguotas viršūnes, kur atsižadėję pasaulio eidavo atsiskyrėliai. Daugelis iš jų, matydami berniuką laimindavo jį. Daugelį metų berniukas svajojo keliauti į kalnus. 19 metų palieka namus ir pradeda ieškoti Mokytojo. Greitai papuola į Rišikešą ir sutinka Svami Šivanandą, kuriam tarnavo 12 metų. Dirbo be sustojimo, atlikdavo bet kokį darbą klausydamas Mokytojo nurodymų: „Dirbk uoliai ir tu būsi nušvitęs. Negalvok apie tai, kad nešti šviesą. Jis pats švies iš tavęs“ – sakė jam Šivananda.

Svamis Satjananda Sarasvati keliaudamas susitikinėjo su atsiskyrėliais, šventaisiais, meistrais, tobulino savo žinias apie jogą ir ieškojo galimybių dalintis šiomis žiniomis su visais, kurie kenčia. Galų gale jam tai pavyko. 1963 metais Svamis Satjananda Sarasvati įkuria Bihar jogos mokyklą Mungeryje. Jis tapo šviesa, kuri pritraukė žmones iš visų Indijos kraštų ir pasaulio. Pats keliaudavo po pasaulį, dalindavosi savo žiniomis tarp įvairių religijų žmonių. Įkvėpė ir pastatė milijonus žmonių į dvasinį kelią.

Mokytojas sujungė savyje pažengusio jogos praktiką ir mokslininką. Per praktiką išstudijavęs įvairius kūno ir proto treniruotės mechanizmus, tikrindavo ant savęs ir ant savo mokinių savanorių. Parašė daugybę knygų. Jo įkurta Bihar jogos mokykla iki šiol veikia ir tęsia mokytojo pradėtą darbą platinant jogą ir senovinę išmintį.

Dhirendra Brahmachari: Žinomas jogos meistras

Dhirendra Brahmačari (1925-1994) – žinomas jogos meistras iš Šiaurės Indijos, Brahmačari jogos stiliaus įkūrėjas.

Dhirendra Brahmačari buvo brahmanas, gimęs geroje, tačiau skurdžiai gyvenančioje šeimoje Indijos Bihar valstijoje. Buvo labai energingas mokantis jogos, studijavo šventus raštus ir ilgas valandas tobulinosi krijoje, asanose, pranajamoje ir mudrose.

Iš klajojančio jogo tapo populiaru mokytoju. Jo mokiniai tapo kai kurie verslininkai ir žinomi aukštas pareigas užimantys žmonės, kurie padėjo man platinti jogą valstybiniame lygyje. Po kurio laiko jis įkuria ašramus Delyje ir Kašmyre. Įkūrė populiarią laidą apie jogą, kurią rodydavo per televiziją kiekvieną trečiadienį, buvo laikomas vienu iš pačių įtakingiausių žmonių šalyje.

Mokytojas turėjo gerą fizinę formą, galėjo atlikti daugybę sudėtingų asanų ir pranajamų. Jis visuomet kalbėjo apie jogos praktikos svarbą, kad išsaugoti sveikatą ir išspręsti daugelį šiuolaikinio žmogaus problemų.

Dhirendra Brahmačari parašė dvi knygas: „Sukšma Vjajama ir „Jogasana Vidžniana“, kurias galima pavadinti jogos klasika. Mokytojas išplatino Sukšma Vjajamą visame pasaulyje.

Yogi Bhajan: Kundalini jogos įkūrėjas

Jogi Bhadžanas (1929-2004) – charizmatiškas dvasinis mokytojas ir sėkmingas verslininkas. Jis įkūrė ir atskleidė slaptą Kundalini jogos mokymą plačiam žmonių ratui, padaręs jį populiariu JAV ir visoje vakarų Europoje. Įkūrė 3HO (Sveiki, Laimingi, Palaiminti organizaciją), kuri šiandieną yra viena iš didžiausių pasaulio organizacijų, kuri moko jogos. Tai vienas iš žinomiausių ir ryškiausių mokytojų šiuolaikinėje jogos istorijoje.

Gimė 1929 metais gerai aprūpintoje sikhų gydytojo ir žemvaldžio šeimoje, Sikhnų religijos tradicijoje. Jau 16 metų amžiuje vienas iš mokytojų pavadino jį Kundalini jogos meistru.

1968 Išvyko į Kanadą, kur įgavo daugybę pasekėjų tarp hipių. Daugybė „gėlių vaikų“ ieškojo išplėstos sąmonės būsenų naudojant narkotikus ir nuo jų mirdavo. Jogi Bhadžanas davė jiems praktiką, leidžiančią patirti tą pačią patirtį išsaugant sveikatą ir socialinį adekvatumą. Iki to laiko Kundalini joga buvo slaptas mokslas. Jogi Bhadžanas tapo pirmas mokytojas atvėręs ją plačiam žmonių ratui.

Šiandieną Kundalini jogos centrai yra paplitę 40 pasaulio šalių. Jų pagrindas – tradicinė Patandžalio jogos sistema – disciplina, savęs suvokimas ir pašventimas. Jogi Bhadžano mokyklos neskatina išskirtinio asketizmo. Jogi Bhadžanas kvietė studentus kurti šeimas, užsiiminėti verslu ir gyventi pilnavertį socialinį gyvenimą. Jis skatino studentus nesilenkti Dievui, o treniruoti savo protą, kad jie gautų Dievo patirtį.

Šie ir kiti jogos meistrai praturtino jogos praktiką ir padarė ją prieinamą milijonams žmonių visame pasaulyje. Jų atsidavimas, mokymai užtarnavo jiems vietą istorijoje kaip vieniems įtakingiausių jogos meistrų. Joga ir toliau tobulėja šiuolaikiniame pasaulyje ir šių meistrų mokymai pasiliks vedanti šviesa visiems einantiems Jogos Keliu.