Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

37 praktikos Bodhisattvoms

Bodhisattva – tai aukšto lygio siela, kuri nusileidžia į žemutinius pasaulius tam, kad pašalintų visų gyvų būtybių kančias. Tai sielos, kurios turėdamos aukštą sąmoningumo lygį, atsisako asmeninės laimės ir padeda kitiems pasiekti nušvitimą – išeiti iš begalinio gimimų ir mirties rato (sansaros).

Pirmą kartą šis terminas buvo paminėtas apie Budą Šakjamunį.

Namo Lokešvaraja! Kūnu, kalba ir protu atsidavusiai lenkiuosi ir šlovinu Didingąjį mokytoją ir saugotoją Avalokitešvarą! Kuris matydamas, kad visos Dharmos iš tiesų neatsiranda ir neišnyksta, pilnai pašventė save tarnystei visų gyvų būtybių gerovei.

Tobuli Budos – gerovės ir laimės šaltiniai, kurie realizavo giliausią Dharmos kelią. Remiantis jų praktiką, paaiškinsiu jums 37 Bodhisattvų praktikas.

1. Gaudamas sunkiai pasiekiamą žmogišką gyvenimą su visomis jo gerovėmis ir privilegijomis, uoliai vystyti Dharmos klausymą, apmąstymą ir meditaciją, kad pačiam tapti laisvu ir kitiems padėti išsilaisvinti iš samsaros vandenyno – tai bodhisattvų praktika.

2. Prisirišdami prie tų, kas jums patinka, jūs įsiaudrinate, lyg bangos ant vandens. Neapkęsdami savo nedraugų, jūs lyg užsiliepsnojate ugnimi. Pamiršę apie tai, kad priėmimas ir atmetimas atneša aptemimus, mes būname neišmanyme. Palikti tėvų namus – tai bodhisattvų praktika.

3. Jeigu palikti negatyvias buvimo vietas – jaudinančios emocijos palaipsniui nusiramina, kai nėra blaškymosi, dorybių praktika sustiprėja, suvokimas tampa ryškus, gimdo įsitikinimą Dharma. Būti vienumoje – tai bodhisattvų praktika.

4. Prie mirties slenksčio seni draugai išsiskirs su jumis. Didelėmis pastangomis sukauptas turtas bus paliktas. Sąmonė – keliautojas paliks jūsų kūno nakvynės namus. Neprisirišti prie šio gyvenimo – tai bodhisattvų praktika.

5. Bendraujant su ydingais žmonėmis, pas jus stiprėja trys ydos, susidomėjimas dvasingumui silpnėja, o meilė ir atjauta jūsų širdyje gęsta. Vengti kvailos kompanijos – tai bodhisattvų praktika.

6. Jeigu jūs pasikliaujate gerais mokytojais, tai jūsų ydos pranyksta, o geroviniai bruožai auga, kaip jaunas mėnulis. Vertinti dvasinius mokytojus labiau, nei asmeninį kūną – tai bodhisattvų praktika.

7. Argi pasaulietiški dievai, kurie patys priklauso nuo egzistavimo cikliškumo, geba mus apsaugoti? Priimti globą Trijose Brangenybėse – tai bodhisattvų praktika.

8. Nugalėtojas pasakė, kad visos nepakeliamos kančios žemutiniuose pasauliuose yra savo negerų darbų rezultatas. Tai yra niekada, net esant mirties grėsmei, nedaryti blogio – tai bodhisattvų praktika.

9. Kaip rasos lašas ant žolelės, pasaulietiški malonumai greitai išgaruoja. Siekti aukštesnės nekintančios laisvės būsenos – tai bodhisattvų praktika.

10. Kaip galima atsiduoti asmeninei laimei, kai kenčia jūsų motinos, kurios rūpestingai rūpinosi jumis nuo begalinių laikų? Tai yra branginti ir stiprinti savyje gerovinį siekį padėti viskam, kas gyva atsikratyti nuo kančių – tai bodhisattvų praktika.

11. Visų kančių priežastis – noras turėti asmeninę laimę. Tobulais budomis tampa, kai išvystomas stiprus altruizmas. Todėl keisti savo visą laimę į kitų kančias – tai bodhisattvų praktika.

12. Net jeigu kažkas, apakintas noru, apiplešia jus iki siūlelio, pašvęsti jam savo turtą, kūną ir visą savo praeities, dabarties ir ateities gerovę – tai bodhisattvų praktika.

13. Net jeigu kažkas pasiruošęs nuo jūsų, nekalto, nunešti galvą, naudojant visą savo atjautą imti ant savęs visus jo ydingus darbus – tai bodhisattvų praktika.

14. Net jeigu kažkas visur skleidžia nešvarius gandus apie jus, savo ruožtu atsiliepti apie tą žmogų tik su meile – tai bodhisattvų praktika.

15. Net jeigu kažkas smerkia jūsų trūkumus, atvirai blogai šneka apie jus, elkitės su juo pagarbiai, matydami jame dvasinį draugą – tai bodhisattvų praktika.

16. Net jeigu kažkas, kuo jūs rūpinotės, kaip tikru sūnumi laiko jūs priešu, užjauskite jį, kaip motina rūpinasi susirgusiu vaiku – tai bodhisattvų praktika.

17. Net jeigu kažkas skatinamas puikybės niekina jus, pagarbiai išaukštinkite tokio žmogaus įvaizdį, kaip dvasinio mokytojo virš savo galvos – tai bodhisattvų praktika.

18. Net jeigu jūs labai skurdūs, pažeminti, persekiojami sunkių ligų ir demonų, nenukristi siela ir priimti ant savęs visų būtybių nuodėmes ir kančias – tai bodhisattvų praktika.

19. Net jeigu jūs žinomi ir gerbiami arba turtingi, kaip Vaišravana, prisiminkite, kad šlovė ir materiali gerovė tušti, kaip muilo burbulas. Neapsigaukite samsara – tai bodhisattvų praktika.

20. Jeigu jūs įveikiate išorinius priešininkus neįveikę vidinių priešų – savo negatyvių emocijų, jų bus vis daugiau ir daugiau. Tai yra, meilės ir atjautos armija įveikti savo protą – tai bodhisattvų praktika.

21. Jusliniai malonumai – kaip sūdytas vanduo: kuo daugiau pataikaujate sau, tuo labiau ištrokštate. Reikiamu metu paleisti nuo savęs viską, kas iššaukia prisirišimą – tai bodhisattvų praktika.

22. Viskas mūsų suvokime – sąmonės projekcija. Pirminė sąmonė laisva nuo proto išvadų. Suvokiant tai, nesitapatinti su subjekto-objekto dualizmu – tai bodhisattvų praktika.

23. Suvokiant kažką malonaus, net jeigu tai yra nuostabu, lyg vasaros vaivorykštė, prisiminti, kad visi reiškiniai iliuziniai ir neprisirišti prie jų – tai bodhisattvų praktika.

24. Kentėti – tai lyg matyti vaiko mirtį sapne. Priimant iliuzinius reiškinius už tikrus, jūs išsenkate. Tai yra, susidūrus su nemalonumais, prisiminti apie jų iliuziškumą – tai bodhisattvų praktika.

25. Kelyje į nušvitimą reikia, esant būtinybei, paaukoti netgi savo kūną, ką jau kalbėti apie išorinių daiktų paaukojimą. Būti dosniu, nesiekiant atlygio ir nelaukiant gerų karminių rezultatų – tai bodhisattvų praktika.

26. Nebūnant disciplinoje, neįmanoma pasiekti asmeninės gerovės, jeigu jūs negebate padėti sau, tuomet jūsų bandymai padėti kitiems yra verti juoko. Nesiekiant pasaulietiškų tikslų, laikytis moralės paramitos – tai bodhisattvų praktika.

27. Bodhisattvoms, trokštantiems daryti gerovę, visi įžeidinėtojai – brangiausias lobis. Be neapykantos vystyti savyje kantrybės paramitą – tai bodhisattvų praktika.

28. Net Šravakai ir Pratjekabuddos siekia tik asmeninio išsigelbėjimo, praktikuoja taip uoliai, lyg bandytų užgesinti liepsną ant savo galvos. Tapti gerovės šaltiniu visoms būtybėms, atliekant uolumo paramitą – tai bodhisattvų praktika.

29. Suvokiant, kad vipašjanos praktika, įsitvirtinusi šamathoje, geba pilnai sunaikinti aptemimus, vystyti meditacijos paramitą, pralenkiančią keturis beformius susitelkimo lygius – tai bodhisattvų praktika.

30. Neįmanoma pasiekti nušvitimo tik su penkių paramitų pagalba, neturint išminties. Todėl protinga naudoti sumanius metodus, neskirstant tarp trijų sferų (subjektas, objektas, veiksmas), auginti išminti – tai bodhisattvų praktika.

31. Jeigu nedirbate su savo trūkumais – jūs tolimi nuo mokymo, net jeigu atrodote dvasingi kitų akyse. Tai yra, pastoviai tyrinėti ir taisyti savo klaidas – tai bodhisattvų praktika.

32. Kai užvaldo aptemimai, rodyti klaidas tų, kurie eina bodhisattvų keliu – reiškia didinti savo aptemimą. Todėl nekalbėti apie trūkumus tų, kurie laikosi Mahajanos kelio – tai bodhisattvų praktika.

33. Jeigu ieškoti naudos, turtų ir šlovės globėjų ir draugų namuose, tuomet mažėja klausymo praktika mokymui, apmąstymui ir meditacijai. Tai yra, neprisirišti prie draugų, giminaičių ir teikiančių gerovę – tai bodhisattvų praktika.

34. Grubi kalba išmuša iš vėžių kitus ir iškreipia bodhisattvų veiksmus. Išsižadėti grubios kalbos – tai bodhisattvų praktika.

35. Jeigu jūs priprasite prie nuodingų minčių ir dirglių emocijų, jas bus sunku pašalinti priešnuodžiu. Apsiginklavę aštriu suvokimo ir dėmesingo stebėjimo kardu, nukirtinėti negatyvias emocijas ir mintis, kai tik jos atsiranda – tai bodhisattvų praktika.

36. Trumpai tariant, ką jūs bedarytumėte, visada klauskite savęs: „Kokia dabar mano sąmonė?“ Darbuotis visų gyvų būtybių gerovei, pastoviai vystant dėmesingumą ir suvokimą – tai bodhisattvų praktika.

37. Kad padėti visoms būtybėms pašalinti kančias suvokiant, kad trys sferos iš tiesų švarios, viską, kas gauta nuo gerų darbų pašvęsti visko kas gyva nušvitimui – tai bodhisattvų praktika.

Sekant sutrų ir tantrų nušvitusių meistrų išdėstymą, parašiau „Trisdešimt septynias bodhisattvų praktikas“ tiems, kuri nori eiti bodhisattvų keliu. Nesu išsimokslinęs ir esu paprastas protu, todėl šis kūrinys – ne poetiška malonė scholastams. Kadangi laikiausi Budos mokymo ir rėmiausi šventų išminčių apreiškimais, tai manau, kad bodhisattvų praktikose nėra trūkumų. Ir vis tik būnant tokio netolimo proto, kaip aš, sunku pasiekti didingųjų bodhisattvų veikimo gilumą, todėl ir meldžiu visus budas atleisti mano klaidas, tokias, kaip prieštaravimai ir nenuoseklus išdėstymas.

Nuopelnų paskyrimas. Dėka šio darbo gerovės tegul visi, kas klajoja samsaroje, dėka nuostabios ir aukščiausios Bodhičittos, taps kaip Avalokitešvara – meilės ir atjautos Bodhisattva, kuris nebūna nei viename iš kraštutinumų – nei pasaulietiškoje buityje, nei nirvanos palaimoje.

Šis tekstą Ngulču Rinčen parašė šventraščių sekėjas vienuolis Togme su tikslu padėti sau ir kitiems.

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis