Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos technikos. Kokią išsirinkti?

Sveikas gyvenimo būdas. Nuo ko pradėti?

Kodėl žmonės tampa vegetarais?

Jogos filosofija

Jogos mokytojų kursai 2022 metais

Ką reiškia simbolis „OM“

Senovinėje kultūroje garso pojūtis skaitėsi pačiu svarbiausiu pasaulio suvokimo ir savęs pažinimo būdu. Per garsą gaudavo mokymą, su mantrų pagalba, specifine garsine vibracija, kurdavo tikrus stebuklus. Netgi pati Visata buvo sukurta iš garso ir sudaryta iš garso. Šis garsas – Om.

Ženklas „Om“ ॐ taip pat žinomas kaip Aumkara, Omkara, Pranava.

Garsas „Om“ turi grafinę projekciją. Skirtingose kultūrose ir kalbose jis šiek tiek skiriasi, tačiau iki mūsų dienų atėjo ir tapo populiarus visiems žinomas ženklas „Om“. Apie jį ir pakalbėsime.

Kaip atrodo garsas „Om“

Pagal vieną iš versijų, ženklas „Om“ ॐ buvo pristatytas senovės indų raštu devanagri skirtingose interpretacijose, taip pat sanskritu ir hindi kalba jis naudojamas tekste kaip balsės pratęsimas. Egzistuoja daugybė šio simbolio aprašymų ir traktuočių, kiekvienoje kalboje jį rašo šiek tiek skirtingai.

Ženklo „Om“ rašymo pavyzdžiai skirtingose kalbose:

Simbolio kilmė ir jo reikšmė

Vizualiai ženklas „Om“ sudarytas iš trijų kreivų figūrų, plataus pusiau rato ir taško.

Simbolio „Om“ reikšmę galima traktuoti labai skirtingai. Viena iš versijų pristatyta toliau. Simbolis „Om“ šiek tiek panašus į skaitmenį 3. Didelis apatinis išsilenkimas išreiškia sąmoningą arba aiškią būseną. Gyvenimo kelias suvokiamas per penkis jausmų organus simbolizuoja šį pirmą išsilenkimą.

Vidurinė arba viršutinė skaičiaus 3 dalis reiškia sapno ir nesąmoningumo būseną.

Kita figūra „uodegėlė“, panaši į raidę O – tai trečia būsena – sapno metu kylančių vaizdinių būseną. Kartu šios trys formos nusako tris skirtingas būsenas A-U-M.

Išsilenkimas viršutinėje dalyje atskiria tašką nuo trijų kitų figūrų. Jis pristato kliūtis, su kuriomis mes susiduriame siekdami galutinės sąmonės būsenos.

Dėl paskutinio segmento vyksta diskusijos.

– Taškas nusako ketvirtą sąmonės būseną arba palaimą.
– Taškas ženkle „Om“ simbolizuoja mus pačius, mūsų tikrąjį „Aš“.

– Taip pat tašką interpretuoja kaip tylą pauzėje tarp mantrų kartojimo.

Om panaudojimas skirtingose religinėse kryptyse

Ženklą „Om“ visuose jo pasireiškimuose naudoja praktiškai visos rytų religijos, paplitusios pietų ir pietryčių Azijoje.

Om induizme

Induizme garsas „Om“ užima pirminę reikšmę, nusako „Absoliutą, Vienį, Pirmapradį, Brahmano garsą, pradžią ir pabaigą“.

Om praktikuojamas tiek kaip savarankiška mantra, tiek ir daugelio kitų mantrų pradžioje: „Om Namah Šivaja“, „Om Gan Ganapataje Namaha“, „Om Tat Sat“ ir kitose.

Žodžio „Om“ reikšmė yra visuose senovės raštuose, susijusiuose su Vedine kultūra, budizmu, joga ir susijusiomis asmeninio tobulėjimo mokyklomis.

Om sudarytas iš trijų skirtingų garsų: A, U, M. Verta paminėti, kad skaičius 3 induizme svarbus, nes jis moko, kad yra trys pasauliai (žemė, dangus ir atmosfera), trys pagrindiniai dievai: Brahma, Višnu ir Šiva. Induizme skaitosi, kad Om turi savyje gyvybės būtybę ir Visatą, kad jis buvo sukurtas dar iki Visatos atsiradimo.

„Om – tai vienas amžinas skiemuo, iš kurio viskas, kas egzistuoja yra tik tobulėjimas. Praeitis, dabartis ir ateitis įtraukti į šį vieningą garsą ir viskas, kas egzistuoja už trijų laiko formų, taip pat numatoma jame“ („Mandukja Upanišada“.

Om budizme

Budizmas – dar viena religija, kurioje Om kaip simbolis užima svarbią rolę. Gerokai ankstesnės budizmo formos neturėjo ypatingo santykio su simboliu „Om“, tačiau su laiku tai pasikeitė. Tai ypač matoma Tibeto budizmo santykyje, kuriam induizmas padarė didelę įtaką.

Simbolis „Om“ dažnai įdedamas pradžioje ir/arba budistinių mantrų ir tekstų pabaigoje. Viena iš labiausiai žinomų mantrų – „Om mani padme hum“ – atjautos mantra. Šią mantrą interpretuoja kaip garso, egzistavimo ir sąmonės visumą.

Om taip pat reiškia pilnatvę, tobulumą ir amžinybę. Daugelyje statulų ir rytų Azijos paminklų budistinis Om išreikštas kaip keletas karalių saugotojų , iš kurių vienas taria dalį A, o kitas Um. Kartu šie karaliai ištaria žodį „Absoliut“.

Om sikhizme

Ik Onkar (Gurmukhi: ੴ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ) – simbolis, nusakantis Vieningą Aukščiausiąją Realybę ir yra centrinis religinės sikhų filosofijos principas. Ik (ਇੱਕ) reiškia „vienas arba vieningas“, On (ਓਅੰ) reiškia „aukštutinis, galutinis arba aukščiausias Brahmanas (Dievas) ir Atma (Siela) visos Visatos arba sistemos, o kar (ਕਾਰ) reiškia „be formos“.

Tai Dievo vienybės simbolis sikhizme ir jis sutinkamas visuose religiniuose raštuose ir vietose, tokiose kaip Gurudvaros. Kilo nuo pendžabo Ik Onkār – tai pirma frazė „Mul Mantroje“, kuri priklauso vienos konstantos egzistavimui, tai yra ॐ „Om“, kas reiškia „vienas Dievas“. Jis sutinkama gurmukhi rašte ir atitinkamai, taip pat yra dalis sikhų ryto (malda Džap Dži-sahib).

Dviejų hieroglifų kombinacija: skaičiaus ੧, Ikk (vienas) ir pirmos raidės žodžio Onkār (konstanta, reiškianti Dievą), kuri taip pat yra pirma gurmukhi rašto raidė – urā. „Ik“ – tai alternatyvus užrašymas ir „ek“ tarimas, tai yra hindi ir keletoje kitų indų kalbų, tuo tarpu onkar – tai kitas rašymo ir tarimo būdas (ypač gurmukhi ir pendžabi). Om arba Aum – paninduizmo simbolis, atspindintis Aukščiausiąją Realybę arba Aukščiausiąją Būtybę.

Gurmukhi raidė, naudojama parašyti Onkār taip pat lygi parašymui Om devanagri ir kitose indų rašmenyse.

Tokiu būdu „Onkar“ arba „Om-kara“, išreiškia Aukščiausiąjį Dieviškumą sikhizme, buvo natūralius sikhizmo pasiskolinimas, kaip gimusio induistų kultūrinėje sferoje (kurie buvo indusais pagal giminą, socialinį indentitetą ir tikėjimą). Kaip ir kitos indų arba dharmos religijos, gimusios induistinėje matricoje – džainizmas ir budizmas.

Vaizdo įrašas. Praktika mantra Om, Aum. Andrejus Verba. 1 dalis

Išvados

Nors ženklas „Om“ glaudžiai susijęs su išsaugotomis Vedinės kultūros žiniomis Indijos teritorijoje, tačiau pats simbolis „Om“ ir garsas „Om“ nesusijęs su jokia religija. Tai pirminis Visatos garsas, kuriame mes visi gyvename.

Šio garso tarimas sukuria tolygų susiderinimą su pirminių pasaulio ritmu, su bazine vibracija, kuri niekada nenustoja ir pastoviai skamba.

Pats iš savęs Om kaip simbolio nešiojimas vargu ar atneš jaučiamą naudą. Tik mantros „Om“ praktika arba koncentracija į simbolį „Om“ per askezę duos sąmoningumą ir ramaus proto rezultatą. Detaliau apie mantrą „Om“ ir apie mantros praktiką galima paskaityti mūsų tinklapio straipsniuose.

Vaizdo įrašas. Mantra Om

Straipsnio autorius Oleg Firsov

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba