Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Meditacijos pagrindai. Ką pageidautina žinoti

Kas yra klasikinė joga

Kaip prisiminti praėjusius gyvenimus

Kaip teisingai kvėpuoti. Kvėpavimo technikos

Produktai organizmo valymui

Dieviškoji Šakti energija

Dieviškoji Šakti energija Višnu Lakšmi

Šiame straipsnyje mes pratęsime nagrinėti įvairias energijos rūšis per dieviškuosius pasireiškimus, kurie atvaizduojami senovės dievų ir deivių pavidalu. Mūsų pradėtas straipsnis apie dievą Šivą.

Šakti – deivė

Šakti – deivė vaizduojama šivaizme – religijoje, paplitusioje Indijoje, – kaip antroji Šivos pusė, arba vienas iš Šivos pavidalų. Žmogui, išauklėtam vakarų tradicijoje, galimai, bus nelengva įsivaizduoti, kad Šakti gali būti ir savarankiška deivė, pasireiškianti tokiuose vedinės kultūros pavidaluose, kaip Kali, Durga, Parvati, Lakšmi, Sarasvati ir kitos, o taip pat Šivos vidinės sudedamosios dalies rolėje.

Nuo pradžių Šiva kaip svarbiausias dievas panteone iš daugiau nei 3000 dievybių jau apdovanotas Šakti jėga, ir tuo pačiu, šokdamas savo šokį, jis susijungia su savo žmona Šakti ir iš naujo kuria pasaulį. Šis mitologinis įvaizdis, visų pirma, turi būti išnagrinėtas filosofiniu požiūriu, kur po žodžiu Šiva mes suvokiame sąmonę, o Šakti – energija, įtakojančią sąmonę ir duodančią jam jėgą kurti. Jogos tradicijoje Šivos ir Šakti atitikmenimis gali būti energetiniai kanalai ida ir pingala, kur ida vaizduojama kaip moteriškasis pradas, o pingala – vyriškasis.

Grįžtant prie ištakų, reikia pasakyti, kad verčiant pats žodis ,,šakti“ reiškia ,,galia“, ,,jėga“ ir ši galinga, stipri pusė yra bet kurioje dievybėje, ar tai būtų Višnu, Brahma arba Šiva. Pats Brahmanas, iš kurio viskas atsirado, kuris ir yra viskas, taip pat turi savo Šakti, t.y. Jėgą.

Tokiu būdu, mes prieiname prie išvados, kad atvaizduoti Šakti-deivę kaip atskirą esybę gana sudėtinga ir praktiškai neįmanoma, nes tai šakti-jėga, energija, kuri nuo pradžių būdinga Šivai – sąmonei, stabiliai pradžiai, amžinam ir nekintančiam. Priešingybė šioms Šivos, Šakti charakteristikoms – tai, visų pirma, transformacija, laikas, kintamumas. Šakti dėka, Šivos sąmonė gali pasireikšti realybėje, įgauti formą.

Šiva yra už visų charakteristikų ribų, jis yra virš jų, jis aukštoji sąmonė (сверхсознание), kuri turi vidinę, jam būdingą Šakti, kitaip vadinamą Nidža-Šakti. Nidža-Šakti visada yra kartu su Šiva, tai energija, kuri visada susijusi su Šiva. Bet, kaip jūs jau supratote, egzistuoja daugybė Šakti, įskaitant išorinę, su kuria susiliejimas įvyksta šventojo Tandavos šokio metu, kai Šiva kuria pasaulį. Tuo momentu įvyksta energijos eskalacija, kas veda link naujų sąmonės rūšių ir jų formų atsiradimo.

Šakti-joga

Kas gi yra Šakti-joga? Tai paprasta! Šakti-joga – tai joga, kuri pažadina jūsų jėgą ir be reikalo ją priskiria vien tik moteriškoms jogos rūšims. Apskritai, kas tai yra moteriška arba vyriška joga? Joga – ji skirta visiems! Prasmė tame, kad jei šakti asocijuojasi su moteriškąja Šivos dalimi, tai būtų logiška manyti, kad Šakti-joga yra šis tas naujo, skirto būtent moterims. Bet, kaip mes jau žinome, šakti-joga – tai energijos joga, energijos pažadinimo, kuri verčiant į jogos tradicijos kalbą yra ne kas kita kaip kundalini-joga, paslėptų jėgų, nepasireiškusios energijos pažadinimas, kuri egzistuoja viskame, kas mus supa, įskaitant mus pačius.

Išsiaiškinę, mes prieiname prie išvados, kad Šakti-joga – tai ir yra susijungimas su savo vidine jėga – antar-šakti, – arba kitaip, šios energijos pažadinimas, kuri yra visose gyvybės formose, pranoje, o jeigu kalbėti konkrečiai apie žmogų, tai jo kundalini energijos. Kundalini – tai psichofizinė energija, kuri žmogaus organizme yra neaktyvioje, neatvertoje būsenoje, prie stuburo pagrindo.

Jeigu jūs nuspręsite užsiiminėti šakti-joga, tai tas vienu metu reikš, kad jūs einate kundalini-jogos keliu. Tačiau tam, kad užsiiminėti ja, reikia būti psichologiškai pasirengusiu žmogumi. Organizme snaudžiančios energijos pažadinimas būtinai priveda prie prigimtinių gamtos taisyklių pasekmių. Dauguma žmonių, kurie pradeda praktikuoti kundalini arba šakti-jogą, siekia vieno tikslo – įgauti antgamtinių galių. Tai įmanoma, nes šakti energija atveria dar nežinomas žmogui galimybes, bet taip pat yra ir rizika būti užvaldytam šios energijos.

Šakti energijos pažadinimas

Prabudus kundalini, arba Šakti, energija nuima daugybę blokų ir dažnai tai pasireiškia tuo, kad žmogus nustoja save kontroliuoti, jam sudėtinga atsakyti už savo emocines reakcijas arba, tiksliau, emocijos trykšta kaip šaltinis, ir ne tik teigiamos, bet ir neigiamos, tokios kaip užsiplieskimas ir pyktis. Nieko nuostabaus: juk šliuzai (vartai) atviri, bet žmonės nepasirengę tokioms Šakti apraiškoms, todėl dažnai nesutvirtėjusi žmogaus psichika negali išlaikyti emocinio perkaitimo ir tai sugriauna žmogų iš vidaus tiek morališkai, tiek ir fiziškai.

Tačiau yra ir tokie šakti energijos pažadinimo būdai, kuriuos galima pavadinti saugiais, jais nuo seno naudojasi jogai, – tai pranajamos praktika ir meditacijos. Su sutelkto kryptingo kvėpavimo ir dėmesio sukaupimo, sąmoningumo praktikos pagalba, kas vyksta viduje ir išorėje, žmogus minkštai ir sklandžiai įtraukia į darbą šakti energiją.

Yra atvejų, kai šakti aktyvuojasi spontaniškai, bet jų nedaug ir dažniausiai susiję su neįprastais įvykiais, kurie įvyksta žmogaus gyvenime. Taigi, jeigu jūs rimtai nusiteikėte tam, kad vystyti vidinę antar-Šakti, tai, kartu su hatha jogos arba kitų rūšių joga, susijusia su fizinio ir emocinio kūno vystymu, jūs taip pat praktikuosite įvairias pranajamų ir meditacijos praktikas, kas iš praktinės pusės leis jums tapti sąmoningesniu žmogumi, lengviau gyvenime susidoroti su stresinėmis situacijomis ir bendrai stabilizuoti emocinę būseną.

Kaip jau buvo paminėta aukščiau, Šakti-joga ir Šakti energijos aktyvavimas – tai ne tik moterų reikalas užsiiminėjant joga. Vyrai taip pat gali užsiiminėti Šakti-joga, juk kiekviename žmoguje, taip pat kaip ir dievybėje Šivoje ir Brahmane, tarpusavyje egzistuoja abu pradmenys – vyriškasis ir moteriškasis. Svarbu suprasti, kad mes aptariame psichologinę ir dvasinę klausimo pusę, o ne fiziologinę.

Kiekviename žmoguje yra jėga ir pats Brahmanas. Tai kodėl gi atsisakyti Šakti-jogos praktikos vyriškajai žmonijos pusei. Būtų gan netoleregiška teigti, kad jeigu Šakti energija susijusi su Devi, deive Šakti, moteriškuoju Šivos aspektu, tai ją verta praktikuoti išskirtinai moterims. Kaip tik atvirkščiai: tam, kad vyrai pajustų savo natūros pilnatvę, reikia priimti ir pajausti savyje Šakti energijos buvimą, juk ji ir yra įvairių pokyčių, minčių, idėjų įgyvendinimo forma, materija, šaltinis. Ji – gyvenimą judinanti pradžia.

Šiva ir Šakti. Šakti energija

Šakti energija – tai tas, kas judina pasaulį. Ši energija visur, ji yra prana. Jeigu mes kalbame, kad Šiva yra aukštasis protas (сверхум), aukštoji sąmonė (сверхсознание), tai Šakti – tai prana, energija. Ne veltui iš mitų mes prisimename, kad dievas Šiva, didysis jogas, maha jogas, kuris nugalėjo mirtį, perdavė žinias apie jogą žmonėms, o taip pat mokino savo žmoną Parvati, vėl gi Šakti aspektą, jogos žinių ir pranajamos, o jau ji, savo ruožtu, perteikė žinias žmonėms apie kvėpavimo kontrolę ir valdymą.

Iš Šakti energijos susideda mūsų materiali realybė, juk tai, ką mes matome, yra ne kas kita, kaip vibracijų sutankėjimas, kurios sąveikaudamos sukuria materiją. Taip išeina, kad Šakti energija – tai ir yra savotiška statybinė medžiaga, iš kurios padarytas mūsų pasaulis ir visata, bet taip pat ir didžioji iliuzija, pavadinta maya, kurioje mes gyvename. Energijos pagalba sukuriama forma, o kas yra forma, jeigu ne iliuzinė substancija.

Žinoma, mums spręsti, kokiu būdu suvokti tas formas, kurių apsuptyje mes gyvename, tačiau dažnai atsitinka taip, kad būtent šis išorinis aspektas yra vedantis mus, tuo metu kai substancinė dalis pasirodo paslėpta po juo. Šiuo atveju mes suprantame, kad Šakti energija, būdama maya, atskiria mus nuo esmės, nuo tiesos supratimo. Vienu metu tame yra ir kita Šakti funkcija – tai dinamiška valanti pradžia, esanti nuolatos judančioje energijoje ir su jos pagalba mes galime nusiimti ne tik energetinius, bet ir psichologinius blokus, t.y. ši energija išvalo ir nušviečia.

Štai kodėl Šakti energija būdinga Šivai. Šiva ir kuriantis, ir griaunantis, atleidžiantis ir žiaurus. Dualumas, būdingas Šivai kaip dievybei, taip pat pasireiškia ir Šakti todėl, kad Šakti ir yra Šiva. Jos nebūtų, jeigu nebūtų buvę Šivos todėl, kad Šiva yra viskas. Tik dėl žmogaus sąmonės suvokimo patogumo mes išskiriame ir nagrinėjame tam tikrus Šivos aspektus, tuo būdu jie nenustoja būti vidiniais ir nuo pradžių būdingais dievybei Šivai – visatos kūrėjui, kuris toliau šoka Tandavą, priversdamas pasaulį ir toliau vystytis iki tol, kol vieną kartą jis nesustos, kad padėtų pabaigą šiam pasauliui, kad duotų pradžią naujam.

Kylanti energija ir besileidžianti Šakti energija

Norisi dar pasakyti keletą žodžių apie energijos tėkmę žmogaus kūne. Dauguma energijų, kurias žmogus naudoja gyvenime, – tai kylančios krypties energijos. Jos susijusios su savo vidinės energijos panaudojimu sėkmės pasiekimui, tai pasireiškia fiziniame veikime: reikia kažkur nueiti, su kažkuo perkalbėti ir t.t. Tai susiję su sąveika su kitais žmonėmis, komunikacija. Jūs būnate įvykių sūkuryje ir, laikydami, kad atlikote savo pareigą, suplanuotą dienai ar savaitei, einate ilsėtis.

Dažnai čia yra problemų šaknis: kodėl sugalvoto ir laukiamo pasiekimo tenka taip ilgai laukti arba dėti per milžinišką kiekį pastangų, kad kažką pasiekti. Viskas dėl to, kad žmonės pamiršta apie dar vieno energetinio srauto egzistavimą, nukreiptą iš viršaus į apačią, t.y. besileidžiančio, už kurį ir atsako Šakti energija.

Tai priėmimo energija. Dėl kažkokių priežasčių kai kuriuose šaltiniuose ją vadina atidavimo energija. Panašu, kad ta logika, kuri naudojama, kada Šakti energiją vadina atidavimo energija, pagrįsta labai svarbaus momento supratimu, susijusiu su tuo, kad visus rūpesčius ir mintis mes turime išmokti paleisti. Nors iš tikrųjų teisingiau vadinti Šakti priėmimo energija, todėl kad jūs leidžiate dieviškajai energijai pripildyti jus, priimti tai, kas jau jūsų laukė, tam reikia tapti atviru, nuimti vidinius blokus, pamiršti apie rūpesčius ir tiesiog jausti jus supančią energiją. Palaipsniui ji pradės pildyti jus, sklisdama iš Kosmoso meditacijos praktikos metu.

Būtent todėl, Šakti energijos pažadinimui tokie svarbūs meditacijos užsiėmimai.

Visiems praktikuojantiems jogą reikia labai tiksliai suvokti energetinio balanso atstatymo faktą, o jei nekreipti į tai dėmesio, tai gali privesti prie laikino energijos tėkmės disbalanso organizme ir įtakoti ne pačiu geriausiu būdu gyvenimą apskritai. Prieš pradedant praktikuoti jogos užsiėmimus, įdėmiai išstudijuokite energetinį aspektą, asanų įtaką subtiliems žmogaus kūnams ir tik po to drąsiai pradėkite užsiiminėti.

Vaizdo įrašas. Vedinės istorijos (rusų kalba)

Straipsnį išvertė Asta Laurinaitienė.

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba