Hatha Joga. Jogos pagrindai.

Pakeisk save ir pasaulis aplinkui pasikeis

Hatha joga, meditacija, joga nidra ONLINE nuo sausio 4 dienos, kviečiame registruotis

Vegetarizmas. Filosofija ir rūšių įvairovė

Kaip pradėti medituoti

Dvasinis mokytojas - kas tai?

Jama ir Nijama. Nuo ko prasideda joga?

Kuo skiriasi Surya ir Čandra Namaskar

Vienos dienos badavimas su vandeniu: taisyklės

Jogos mokytojų kursai

Kodėl Patandžalio Joga sūtras reikia tarti sanskritu

Joga sūtros buvo sudarytos ir užrašytos išminčiaus Patandžalio maždaug prieš 2000 metų sanskrito kalba. Sanskritas – ypatinga kalba: kalba, neturinti savo rašybos, bet palikusi didžiulį palikimą tekstų, pilnų žinių, išminties ir ypatingo skambesio. Ir būtent garsas, kalba nuo senovės laikų turėjo didžiulę reikšmę. Ilgą laiką gyvavo žodinė žinių perdavimo tradicija iš tėvo sūnui, iš mokytojo mokiniui. Ir labai ilgai žmonės nenorėjo užrašinėti ant popieriaus tai, ką jie žinojo, o siekė išsaugoti būtent žodinę perdavimo tradiciją. Kodėl? Ir tam yra keletas priežasčių:

  1. Žinios,paverstos tekstu, tampa „grubesnės“. Jos jau neturi tų plonybių (subtilybių), kurias suteikia garsas ir kalba. Be pačios informacijos, kuri pateikiama mokymo procese apie reiškinius ir objektus, per garsą vyksta tos patirties perdavimas (iš esmės realizuotų žinių ir patirties), kurią turi mokytojas arba žmogus.
  2. Rašytinė informacija gali būti labai iškreipta. Klaidos, atsirandančios užrašant ir perrašant tekstus, taip pat subjektyvi informacija ir neretai papildymų pateikimas gali iškreipti pradinį tekstą neatpažįstamai.

Sanskritas – viena iš pačių seniausių kalbų: tradiciškai jis laikomas visų kalbų, kurios šiuo metu egzistuoja Žemėje, protėviu. Sanskritas kaip kalba yra ne kaip priemonė įprastos mums komunikacijos, o kaip subtilesnės informacijos perdavimas vibracijų pagalba. Todėl, tariant tekstus sanskritu, mes galime pajausti kažką daugiau, negu tai, ką mes galime suprasti proto pagalba, analizuodami išgirstos informacijos reikšmę. Už kiekvieno garso slypi vaizdinys, jau mūsų suformuotas mūsų gyvenimo procese, o vibracija paveikia tiesiogiai mūsų kūną, protą ir sąmonę ir duoda galimybę eiti gilyn ir būti „už proto ribų“.

Jeigu paskaityti daugybę Joga sūtrų komentarų, tai galima nustebti, kaip stipriai jie skiriasi vienas nuo kito. Gaunasi taip, kad skirtingi žmonės mato skirtingai vieną ir tą patį tekstą. Tai štai, kad nuspręsti, kas tai yra Joga sūtros būtent jums, galima su tekstu susipažinti tiesiogiai: ištarti jį ta kalba, kuria jis buvo iš pradžių parašytas. Mantra jogoje yra svarbi taisyklė: mantra pradeda veikti, jeigu ištarti ją daugybę kartų. Pavyzdžiui, yra praktikos, kur rekomenduojama ne mažiau kaip 100 tūkst. pakartojimų. Tokiu būdu būtina nusiteikti ir darbui su ,,Joga sūtromis“: vibracija ir garsas turi patekti į praktiko kūną, tapti vieningais su juo, kad atsirastų galimybė pajausti žinių, esančių už jų, gilumą. Tada sūtros pradės kalbėti pačios, gali atsirasti savo matymas ir jose esančios esmės suvokimas. Kaip išryškėja medžių siluetai rūke, kai artėji link jų, taip ir sūtros tampa labiau suprantamos, – teksto žinojimas pradės aiškėti, ir gali atsirasti suvokimas to, kaip šios žinios veikia gyvenime, kaip jas galima panaudoti kiekvieną dieną. Jos, kaip švyturiai, rodys Kelią, palaikys ir nukreips.

Bendrai žinios senovės tradicijoje buvo perduodamos tokiu būdu: iš pradžių mokinys turėjo maksimaliai tiksliai įsiminti ir pakartoti sūtras, ištartas Mokytojo. Tik po jų įsiminimo ir pakartojimo daug kartų, Mokytojas perduodavo reikšmę, išaiškindavo jas.

Sūtrų ir kitų senovės tekstų įsiminimo procesas sanskritu turi daug teigiamų efektų:

  1. Tobulinamas jutimo organų panaudojimas: vystosi klausa dėmesio požiūriu (juk reikia labai įdėmiai klausyti, kaip Mokytojas taria tekstus) ir klausymosi požiūriu. Mes dažnai negalime išklausyti pašnekovo, siekdami pasisakyti patys; šis procesas nuteikia mus mokytis klausyti. Juk kai mes kalbame, tai negalime sužinoti kažko naujo; tik klausant galima tai padaryti.
  2. Vyksta jutimo organų koordinacija: mes turime ištarti būtent tai, ką mes išgirdome, tiksliai ir be iškraipymų. Tai atrodo lengva užduotis, bet praktikuojant ne visada taip būna. Juo labiau, mums kartais atrodo, kad mes kartojame teisingai, o faktiškai kažką iškraipome. Mokytojo užduotis šiame procese nukreipti mokinį, vystyti jame savikontrolę ir išmokyti klaidas ištaisyti pačiam.
  3. Mes mokomės koncentruoti protą į vieną objektą – į sūtrų įsiminimo praktiką įtraukiamas ir kvėpavimas, ir klausa-regėjimas-ištarimas, būtina nuolatinė suvokimo organų koordinacija. Tokiu būdu, mes mokomės nukreipti protą ten, kur mums reikia, o ne ten, kur jis nori.
  4. Kalbos srities lavinimas. Panaudojant garsą vyksta kalbos vystymas: tampa lengviau formuluoti mintis ir išreikšti jausmus, žodžiai tampa svaresni.
  5. Bendras sanskrito kalbos vibracijų poveikis sąmonei. Senovės tekstų skaitymo sanskritu praktika panaši į meditaciją: sanskrito vibracijos perkelia sąmonę iš grubesnės į subtilesnę materiją. Atsiranda būsena, panaši į gilų atsipalaidavimą ir pasinėrimą į save; nuo įprasto išorinių objektų tyrinėjimo mes nukreipiame dėmesį į savo vidų, ir tai duoda supratimą, kad protu galima naudotis kitaip – tyrinėti savo vidinį pasaulį.
  6. Tekstų studijavimo praktika – Svadhjaja (savęs pažinimas, arba savistaba) – svarbus krija jogos komponentas, kuris skirtas klešų (sąmonės apribojimų) susilpninimui ir, pagal Patandžalį, veda mus link aukščiausiojo aštuoniapakopės jogos taško – Samadhi.

Tokiu būdu ,,Joga sūtrų“ rečitavimas (tarimas, kartojimas) sanskrito kalba yra galingas praktikos instrumentas, kuris veda mus link jogos tikslo – kiekvieno žmogaus pačio pilniausio potencialo atskleidimo, reikalingo fiziniam, intelektualiniam ir dvasiniam egzistavimui, savo Tikrosios prigimties pažinimo.

Vaizdo įrašas. Joga-sutros Patandžali. 1 Dalis. Samadhi-pada (rečitavimas)

Vaizdo įrašas. Joga-sutros Patandžali. 2 Dalis. Sadhana-pada (rečitavimas)

Vaizdo įrašas. Joga-sutros Patandžali. 3 Dalis. Vibhuti-pada (rečitavimas)

Straipsnio autorė: Ekaterina Čumaček

Straipsnį išvertė Asta Laurinaitienė.

Straipsnis išverstas iš tinklapio oum.ru

Originalus straipsnis rusų kalba